Novia flaggar för pride 18 juni 2024

17.6.2024
Novia Nyhet
JN 1089

Novia är en av flera yrkeshögskolor som uppmärksammar jämlikhet och mångfald under pridemånaden. Bland annat hissas regnbågsflaggan på Novias campus 18 juni.

Pride firas runt om i världen under juni månad och lyfter fram lika rättigheter för alla oberoende sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Flera yrkeshögskolor hissar prideflaggan på sina campusområden samt uppmärksammar prideveckan på olika sätt i sin kommunikation och på sociala medier.

Jämlikhet är en viktig del av Novias värdegrund och högskolan arbetar kontinuerligt för öppenhet, tolerans och ansvar. Högskolan har bland annat en plan för jämställdhet och likabehandling som omfattar både studenter och personal. Planen innehåller tydliga direktiv för principer, verksamhetsmodeller och målsättningar.

Novias plan för jämställdhet och likabehandling kan du läsa på Novias hemsida.

Genom att delta i pridemånaden i juni vill Novia understryka att ett hållbart och öppet samhälle innebär samma rättigheter och möjligheter för alla.

"Under juni månad firas Pride över hela världen. Det är en festlig tid fylld av glädje och gemenskap, men det är också viktigt att komma ihåg att Pride är en demonstration och en pågående kamp som behövs i samhället, även här i Finland. Pride är en påminnelse om de rättigheter som HBTIQA+ communityn fortfarande strider för, och en uppmaning till solidaritet. Det är viktigt att även de som inte tillhör HBTIQA+ communityn uppmärksammar denna kamp och aktivt står upp mot hat och diskriminering. Vi har alla ett ansvar att främja jämlikhet och respekt i vårt samhälle. Genom att engagera oss och visa vårt stöd kan vi bidra till en värld där alla människor känner sig trygga och accepterade. Det är på vårt allas ansvar och samvete att stå upp för mänskliga rättigheter och bekämpa fördomar och orättvisor", säger Lina Olenius, styrelseordförande för studerandekåren Novium.