Novia erbjuder speciliseringsutbildning inom mental- och missbrukarvård

8.2.2024
Fortbildning Nyhet
novia 20230522 0023

Novia erbjuder specialiseringsutbildning för dig som arbetar inom social-och hälsovårdssektorn och som ännu inte har lång erfarenhet av arbete inom mental- och missbrukarvården. Kravet är att du ska ha avlagt högskoleexamen inom social- och hälsovård eller ha en examen på institutnivå som föregår YH-examina samt minst 2 års arbetserfarenhet. 

I takt med att servicesystemet inom social- och hälsovården förändras behövs det inom mental-och missbrukarvården allt starkare kompetens som sträcker sig över flera vetenskapliga områden för att stöda och vårda psykisk ohälsa och missbruk hos människor i olika åldrar. Genom specialiseringsutbildningen inom mental-och missbrukarvård förvärvar, fördjupar och breddar du din kompetens som du sedan kan tillämpa i såväl främjande mentalvårds-och missbrukararbete som inom vård och rehabilitering.

Utbildningen består av 30 sp och inleds hösten 2024. Utbildningen genomförs som flerformsstudier och består av följande moduler:

  • Grunder för arbete med psykisk ohälsa och missbruk
  • Klientorienterat mentalvårds- och missbruksarbete
  • Identifiering, bedömning och planering av vård vid psykiska problem och missbruksproblem i samarbete med klienten, närstående och nätverk
  • Metodkunnande inom mentalvårds- och missbruksarbete
  • Servicesystem och servicehandledning inom mental-och missbrukarvård
  • Kompetens att utveckla mental-och missbrukarvården och den egna yrkeskompetensen

Utbildningen har planerats och genomförs i ett samarbete med de finländska yrkeshögskolorna och arbetslivet.

Ansökan pågår 2.4–19.5läs mer och ansök här.

Kontaktuppgifter

Frågor om utbildningens innehåll:
Lektor Minna Syrjäläinen-Lindberg, minna.syrjalainen-lindberg@novia.fi
Lektor Marlene Gädda, marlene.gadda@novia.fi

Frågor om utbildningens praktiska genomförande:
Fortbildningsplanerare Camilla Pitkänen, camilla.pitkanen@novia.fi