Novia deltar i förnyandet av forskningsutvärdering

31.8.2023
FUI Nyhet
Novia fasad 2

Yrkeshögskolan Novia har undertecknat ett internationellt avtal om förnyelse av utvärderingen av forskning, forskare och forskningsorganisationer. 

Avtalet som går under namnet CoARA (Coalition for Advancing Research Assessment) har tillkommit genom internationellt samarbete på initiativ av EU-kommissionen. Överenskommelsen har undertecknats av ett 30-tal finländska högskolor och forskningsorganisationer, inklusive Finlands Akademi.  

Syftet med CoARA är att stärka forskningens kvalitet och genomslagskraft genom att främja mångsidighet, öppenhet och icke-diskriminering. Avtalet kristalliseras i tio åtaganden som utgör en gemensam grund och riktning för utveckling.  

Yrkeshögskolan Novia har sedan tidigare förbundit sig att främja öppen vetenskap och forskning. CoARA tar detta arbete till en ny nivå. 

“Vi ska nu utveckla våra processer och jobba vidare med öppenhet och ansvarsfullhet inom Novias forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (FUI)", säger Johanna Liinamaa, forskningschef vid Yrkeshögskolan Novia

Länk till CoARA avtalet  

För mer information kontakta 

Yrkeshögskolan Novia, forskningschef Johanna Liinamaa, johanna.liinamaa@novia.fi