Naturbaserade aktiviteter för främjande av arbetshälsa, 1 sp

6.6.2023
Hälsovårdare (YH) Socionom (YH) Utbildning inom social- och hälsovård, högre YH Sjukskötare (YH) Fortbildning Nyhet
naturbaserade aktiviteter kurs 2 copy

Pilotprojekt Hälsoskogen syftar till att testa och utvärdera nya verksamhetsmodeller och naturbaserade interventioner som kan användas för att i proaktivt syfte främja arbetshälsa genom naturbaserade interventioner. Målsättningen är att inom välfärdsområdet öka både kommunernas och välfärdsområdets användning av hälsoskogsverksamhet och naturbaserade interventioner i proaktivt syfte för att främja arbetshälsa. 

Välkommen med på kursen Naturbaserade aktiviteter för främjande av arbetshälsa, där du får lära dig mer om tillvaratagande av naturbaserade aktiviteters inverkan och effekt samt implementering av naturbaserade metoder för främjande av arbetshälsa. De hälsofrämjande effekterna av djur- och naturkontakt har med stöd av forskning visats vara många. Effekterna av naturbaserade aktiviteter kan tillvaratas i utvecklandet av ett hållbart arbetsliv och komma till nytta inom många verksamhetsformer. 

Målgrupp 

Personal inom social- och hälsovård, välfärdsområdets personal, kommunanställda och andra intresserade.  

Utbildningens innehåll 
  • Naturbaserade verksamhetsformer
  • Grunderna i hälsofrämjande effekter av djur- och naturkontakt
  • Främjande av arbetshälsa och återhämtning med naturbaserade metoder
  • Metoder för främjande av egen arbetshälsa på arbetstid, tex. utekontor och walk and talk 

Studiernas uppbyggnad 

Kursen förverkligas genom digitala närstudietillfällen enligt följande tidtabell: 

  • 12.9 kl. 15–18
  • 28.9 kl. 15–18
  • 10.10 kl. 15–18 (Obs! Uteträff med övningar)
  • 26.10 kl. 15–18
  • 16.11 kl. 15–18

Under kursens tredje närstudietillfälle träffas vi i naturen och testar några av de naturbaserade verksamhetsformerna tillsammans. Plats för träffen (Vasa/Korsholm) meddelas senare.  
Den som inte har möjlighet att delta på plats får en egen praktisk uppgift att göra ute i naturen.

För godkänd kurs förutsätts aktivt deltagande och genomförande av kursens inlämningsuppgift.  
 

Undervisningsspråk: Svenska 
 
Tidpunkt: Kursen pågår 12.9-30.11.2023 
 
Pris: Kursen är avgiftsfri. 

Anmälan: Anmälan pågår 1.6-7.9.2023 . OBS! Till kursen antas max 15 personer enligt anmälningsordning.

Länk till anmälan

Mer information om projektet

 

Kontakt

Nanette Westergård
nanette.westergard@novia.fi
tfn +358 50 534 4790 

 

Kursen genomförs inom projektet Hälsoskogen - ett pilotprojekt i Österbotten som finansieras av ESF (Europeiska Socialfonden).