Musikalen Tjugo sekunder sätts upp i Jakobstad

10.3.2022
Jakobstad Nyhet
Musikal

”Tjugo sekunder” är en nyskriven musikal som fötts ur ett unikt samarbetsprojekt mellan tre österbottniska konstnärer; textförfattaren och librettisten Ann-Luise Bertell, pedagogen och kompositören Christine Julin-Häggman samt skådespelaren och sångtextförfattaren Matias Kuoppala.

Musikalen är en dramatisk historia som handlar om hur man övervinner ensamhet, utanförskap, psykisk ohälsa och hittar krafter i sig själv som man inte visste att man hade. ”Tjugo sekunder” lyfter upp starka ämnen som publiken känner igen sig i och kan reflektera över. Trots att musikalen innehåller allvarliga moment finns både humor och glädje hela tiden med. Musiken har arrangerats för stor orkester av kompositören och dirigenten Nils-Petter Ankarblom. Jakobstads Sinfonietta är mycket stolt över att kunna presentera ett produktionsteam med hög konstnärlig nivå: Mats Holmqvist, regissör, Martin Segerstråle, kapellmästare och Ida “Inxi” Holmlund, koreograf.

Jakobstadsnejden har starka traditioner med att sätta upp musikteater, musikaler, tvärkonstnärliga produktioner och revyer. Under de senaste årtiondena har kulturutbildningarna i nejden, Yrkeshögskolan Novia, Yrkesakademin i Österbotten och Wava-institutet som även inkluderar Jakobstads Sinfonietta, radat upp den ena framgången efter den andra. Initiativtagare till projektet är Jakobstads Sinfonietta i samarbete med Wava-institutet och regionens kulturutbildningar. Jakobstads Sinfonietta är en flexibel enhet som med sin verksamhet strävar till att vara en central del av den österbottniska kulturvardagen. Sinfoniettan verkar både som utbildningsorkester och musikfostrare och samarbetar kontinuerligt med många olika aktörer inom alla konst- och genreområden.

Musikalen ”Tjugo sekunder” sätts upp i Jakobstad under vårterminen 2022 med premiär den 19.3.2022. Efter att coronaviruspandemin flera gånger tvingat produktionen att skjuta fram premiären är glädjen nu stor över att äntligen få välkomna publiken till Schaumansalen. Totalt ges 10 föreställningar under tiden 19-27.3.2022.

“Allt man behöver är 20 sekunder av jättemod och sen kan man lita på att något fint kommer att hända”

Musikalen tar upp högaktuella teman som ensamhet, utanförskap, psykisk ohälsa och övergrepp, något som tycks bli allt mera vanligt i dagens samhälle och som orsakar lidande för unga människor i synnerhet. I tillägg till föreställningarna har studerande vid Yrkeshögskolan Novias utbildning i scenkonstpedagogik producerat två publikarbeten som riktar sig till högstadie- och gymnasieelever - ett förarbete som består av en TIU-föreställning (Teater i undervisning) och ett efterarbete som innehåller skriftligt material med förslag på metoder för att bearbeta musikalens teman i klasserna efter att de har tagit del av föreställningen.

Musikalen sätts huvudsakligen upp som en studerandeproduktion men engagerar också amatörer och proffs både på, under och bakom scenen. De studerande i produktionen finns vid regionens kulturutbildningar. Wava-institutet erbjuder utbildning inom musik, konst, teater, dans och ordkonst på projektbasis. Yrkesakademin i Österbotten erbjuder utbildning inom musik och visuell framställning och Yrkeshögskolan Novia erbjuder utbildning inom musik, scenkonst, bildkonst, inredningsarkitektur, grafisk design och fotografering.

Projektet samarbetar även med Centria yrkeshögskolas musikutbildning. Studerande från de olika konstinriktningarna deltar i projektet på många olika sätt. Jakobstad är en ypperlig plats att sätta upp en nyskriven musikal - i Campus Allegro gror hundratals fina idéer.

20 Sekunder musikal

Musikalprojektet stöder och utvecklar kulturutbildningarna genom att erbjuda målmedvetna studerande möjligheten att förfina sitt kunnande för nuvarande och kommande yrkesstudier samt för framtida arbetsuppdrag. Projektet möjliggör också genuina möten mellan olika konstarter (visuell konst, dans, musik och teaterkonst). Studerande som är intresserade av att i framtiden arbeta inom musikal- och musikteaterbranschen ges här ett enastående tillfället att kombinera sin passion för musik, teater och dans. Genom att utnyttja dubbla rollbesättningar vill projektgruppen ge så många studerande som möjligt chansen vidareutveckla sina färdigheter.

Projektet inkluderar även Campus Allegros studerande vid utbildningarna inom scenkonstpedagogik, inredningsarkitektur, grafisk design och fotografering, till exempel vid planeringen av scenografi, publikarbete och grafiskt material.

Projektet finansieras av Staden Jakobstad, Svenska kulturfonden, Svensk-Österbottniska samfundet, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, William Thurings stiftelse, Pro Allegro r.f., Oy Strengberg Ab:s stiftelse för kulturella ändamål, Föreningen Konstsamfundet, Svenska folkskolans vänner, KulturÖsterbotten, Jakobstads Orkesterfond, Otto A. Malms donationsfond, Wava-institutet, Yrkesakademin i Österbotten, Yrkeshögskolan Novia och Yrkeshögskolan Centria.

Produktion

 • En musikal av: Ann-Luise Bertell, Christine Julin-Häggman & Matias Kuoppala
 • Regissör: Mats Holmqvist
 • Kapellmästare: Martin Segerstråle
 • Koreograf: Ida “Inxi” Holmlund
 • Musikarrangemang & orkestrering: Nils-Petter Ankarblom

Medverkande

 

 • Jakobstads Sinfonietta, kör, Wava-institutet, Yrkesakademin i Österbotten, Yrkeshögskolan Novia & Musikteater i Österbotten.
 • Grafisk planering: Yrkeshögskolan Novia
 • Scenografi: Yrkeshögskolan Novia
 • Publikarbete: Yrkeshögskolan Novia

Föreställningar

 • 19.3 PREMIÄR
 • 20.3 Föreställning 2
 • 22.3 Föreställning 3 (skolföreställning) & 4
 • 23.3 Föreställning (skolföreställning) & 6
 • 24.3 Föreställning 7
 • 26.3 Föreställning 8 & 9
 • 27.3 Föreställning 10

Längd: Ca 2 h (exkl. paus)
Åldersrekommendation: Från 10 år. Yngre gärna i sällskap av vuxen.

Besök hemsidan www.20sekunder.com för namn på medverkande och information om biljetter.

Mera information:
Anna Madsen, verksamhetsledare
Jakobstads Sinfonietta
anna.madsen@jakobstad.fi

 

Projektet “Tjugo sekunder” är ett samarbete mellan Jakobstads Sinfonietta, Wava-institutet, Yrkesakademin i Österbotten, Yrkeshögskolan Novia och Centria-yrkeshögskola. Bland projektets övriga samarbetsparter kan nämnas Musikteater i Österbotten r.f., Pro Allegro r.f. och Schaumansalen. Föreställningarna av Tjugo sekunder riktar sig till en bred, tvåspråkig publik och målgruppen består av hela regionens invånare. Musikalens kringmaterial, så som publikarbetet och hemsidan, är tillgängligt på två språk. Föreställningarna ges på svenska. I föreställningarnas medföljande programbok finns en detaljerad synopsis på både svenska och finska. Med hjälp av denna synopsis kan publiken enkelt följa med i handlingen oberoende av språk.