Marknadsföring och försäljning av naturfiber, 5 sp 

29.5.2023
Agrolog (YH) Systemomställning för att bygga resiliens Fortbildning Nyhet
diskussion2

Naturfiber är framtidens material. Spånadslin, fiberhampa, nässla och ull har använts i hundratals, om inte tusentals år, för att producera textilier och andra förnödenheter. Olika typer av konstfiber har så gott som konkurrerat ut dem under 1900-talet, men nu har en ökad miljömedvetenhet lett till nya marknader för naturfiber. Naturfibrerna har många goda egenskaper och kan utvecklas till bland annat byggnadsmaterial, fyllnad för möbler och sängkläder, material för konst och design, biokomposit för industrin och ekologiska kläder av hög kvalitet.  


Kursen "Marknadsföring och försäljning av naturfiber, 5 sp" är en del av modulen Produktion och förädling av naturfiber, 15 sp som är en fortbildningsutbildning till stöd för kontinuerligt lärande och fungerar samtidigt som en studiehelhet som kan tillgodoräknas inom Yrkeshögskolan Novias examensgivande agrologutbildning. Kursen erbjuds nu även som en fristående kurs utan krav på förhandskunskaper. Kursen mål är att skapa en grund för att utveckla produkter och värdekedjor av inhemsk naturfiber. 


Kursens innehåll: 
kundgrupper och försäljningskanaler 
naturfibertypernas värdekedja 
produktinnovation och nya användningsområden för naturfiber 
ekonomi och lönsamhet 
 
Kursen pågår: 9.10 - 31.12 2023 
Anmälan: 25.04 - 01.10.2023  

Mer information om kursen och anmälning till Öppna YH Klicka här.