Lektor Jörgen Strid utbildar morgondagens affärsliv

"Jag brinner verkligen för att dela med mig av de kunskaper jag besitter."

26.3.2024
Tradenom (YH) Nyhet
jorgen strid
Vilket ämne undervisar du och hur länge har du jobbat i Novia?

Jag började jobba på Novia 2019. Jag undervisar i företagsekonomi, främst i kurser inriktade mot internredovisning och finansiering.

Varför valde du att undervisa på Novia?

Jag hade undervisat i företagsekonomi i 15 år hemma i Sverige innan jag 2019 flyttade till Finland och Nykarleby. Att fortsätta undervisa var min första prioritet och eftersom Novia hade en ledig tjänst som lektor i företagsekonomi så blev det mitt val. Jag fick också en väldigt positiv känsla av den balans mellan teoretisk och praktisk undervisning som Novia står för. Jag undervisar både på Novias campus i Vasa och i Jakobstad.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med mitt jobb är att få undervisa. Jag brinner verkligen för att dela med mig av de kunskaper jag besitter och i undervisningen kan jag paketera dessa så de skapar en helhet inom ramen för en kurs. Det är också ett ganska flexibelt jobb där jag kan styra mycket av arbetsinnehåll och arbetstid själv, vilket ger en frihet som jag tror att få yrken kan konkurrera med. 

Hur anpassar du undervisningen för att möta olika studerandes behov och förmågor?

Jag jobbar oftast med en nivåbaserad undervisning där jag ger alla studerande teoretiska baskunskaper och sedan lägger upp det praktiska arbetet på olika nivåer där jag blandar enklare uppgifter med mer avancerade. Sedan har jag mycket räknestugor där studerande jobbar med uppgifter och jag går runt och hjälper till och förklarar på individuell basis. Jag brukar också spela in både teoretiska genomgångar och mina lösningar på räkneuppgifter, vilket ger studerande möjlighet att ta del av innehållet i eget tempo. Det är något jag märkt har varit uppskattat bland studerande.

Vilka praktiska färdigheter ger en utbildning i företagsekonomi för arbetslivet enligt dig?

Det ger en helhetsförståelse för hur ett företag fungerar. Att kunna förstå kopplingen mellan olika funktioner och processer i företaget och den marknad företaget befinner sig på. Om vi tar som exempel mina kurser i internredovisning och finansiering lär sig de studerande att analysera ett företags finansiella situation och ta fram och bearbeta siffor som kan vara till underlag för beslutsfattande i företaget. Det är ett väldigt praktiskt arbete som ger de möjlighet att på sikt söka sig mot till exempel en roll som controller.

Vilka hälsningar skulle du skicka till någon som funderar på att söka till tradenomutbildningen i Vasa?

Tveka inte, sök! På tradenomutbildningen får du en kombination av teoretiska och praktiska kunskaper som de större universiteten inte riktigt kan erbjuda. De praktikperioder som tradenomutbildningen erbjuder är dessutom en möjlighet att skapa kontakter och blir ofta en inkörsport till jobb efter studierna.

Sedan har jag fått intrycket av att Vasa är en väldigt trevlig stad att studera i. Jag har själv studerat i Stockholm och min erfarenhet är att de större städerna inte kan erbjuda samma sociala gemenskap som de mindre städerna kan erbjuda. Och när man går en utbildning på 3,5 år är det sociala runtomkring viktigt för att även klara av själva studierna.