Kompetenshöjande fortbildning i akut geriatrik

13.2.2023
Novia Sjukskötare (YH) Fortbildning Nyhet
Sjukskötare_informerar_äldre_person

Känner du till hur akuta sjukdomstillstånd påverkar den äldre? Vill du stärka din kompetens i hur dessa tillstånd kan förebyggas?

Människans livslängd ökar och idag lever man länge med sina sjukdomar. Hos den äldre människan fungerar fysiologin annorlunda, kroniska sjukdomar är vanliga och läkemedlen många. Kognitiva sjukdomar påverkar den äldres förmåga att klara sig i vardagen och risken att drabbas av konfusion är större.

Målgrupp:

Fortbildningen riktar sig till sjukskötare som arbetar inom äldreomsorgen (bäddavdelning, hemvård, hemservice, serviceboenden)

Läs mera och anmälan här.

 

Kontaktperson:
Camilla Pitkänen, camilla.pitkanen@novia.fi, 050-4784679