Kompetensbanken samlar hälsa och välfärds gedigna kompetens på ett ställe

15.11.2023
Välbefinnande i samhället Nyhet
kompetensbanken novianyhet copy

Projektet Kompetensbanken är ett nystartat treårigt projekt vid institutionen hälsa och välfärd, Yrkeshögskolan Novia.

Kompetensbanken är ett internt utvecklingsprojekt som ska ge yrkesverksamma och blivande yrkesverksamma kompetenser som ger bättre förutsättningar att bemöta och stöda barn, unga, familjer och äldre i risk för utsatthet.

Projektet har tre tyngdpunkter, så kallade arbetspaket: kompetensproduktion, kompetensbanken och kompetensmarknad.   

”Inom dessa arbetspaket fokuserar vi på att utveckla, testa material och metoder. Vi ska också skapa en digital plattform där resurser som olika projektmaterial, publikationer, fortbildningar med mera finns lättillgängliga för de professionellas behov, och således möjliggöra kompetenshöjningar inom det förebyggande arbetet”, säger Heidi Kronqvist, projektledare för Kompetensbanken.

Designtänkade och designprocesser är en integrerad del av projektet.

”Även visuell design och samskapande är viktiga hörnstenar i projektet, eftersom de kan bidra till både bättre tillgänglighet, genomslagskraft och större engagemang hos målgrupperna.”, säger Jenny Wiik, projektforskare för Kompetensbanken.

Projektet finansieras av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Stiftelsen Eschnerska frilasarettet, Sundells stiftelse. 

 

För mer information kontakta

Yrkeshögskolan Novia, projektledare Heidi Kronqvist (heidi.kronqvist@novia.fi) eller projektforskare Jenny Wiik (jenny.wiik@novia.fi).