Internationella veckan i Åbo och Raseborg 6-8 maj

31.5.2024
Nyhet Novia
Image 2

Novia ordnade International Week för lärare från andra högskolor, 6-8 maj i Åbo och Raseborg. Det var Novias sjunde internationella vecka, som nu hölls efter ett uppehåll på fyra år. Den här gången deltog 17 lärare från Novias partnerhögskolor i Norge, Danmark, Estland, Tyskland, Belgien, Nederländerna och Ungern. Konceptet är att International Office står för arrangemangen och medverkande lärare från Novia för innehållet. Temat för veckan var Teaching in multicultural groups - challenges and possibilities. Målgruppen var lärare som just börjat, eller ska börja, undervisa i mångkulturella grupper och tanken var att ge dem kunskap, insikter, verktyg och kollegialt stöd inför en krävande uppgift.

Upplägget bestod av inlägg och presentationer av Novias lärare som belyste olika aspekter av arbete i mångkulturella grupper följda av allmän diskussion.  En stor del av de 17 deltagarna hade redan många års erfarenhet av undervisning i mångkulturella grupper, vilket ledde till givande diskussioner där deltagarna delade med sig av sina erfarenheter och gav nya perspektiv på utmaningar som kan uppstå i mångkulturella grupper.

Under tre intensiva dagar hann deltagarna besöka Novias alla campus i Åbo och Raseborg. I programmet ingick också rundturer i Åbo och Ekenäs samt ett besök i Fiskars. Deltagarna hann lära känna varandra väl och många intressanta samtal och idéer utbyttes under föreläsningstilfällena samt under gemensamma luncher och middagar. Att kunna ordna och delta i den här typen av tillställningar är en av många fina möjligheter som Erasmus-programmet kan erbjuda.