Internationalisering blir en självklar del av studierna till ingenjör (YH), produktionsekonomi

7.11.2023
Ingenjör (YH), produktionsekonomi Nyhet
2023_grupparbete_w33

Studier till ingenjör (YH), produktionsekonomi har länge haft en tydlig internationalisering, den blir nu starkare i och med att en utbytesperiod införs under tredje studieårets hösttermin. 

”I praktiken handlar det om att göra det enklare för studerande att åka på utbytesstudier”, säger Roger Nylund, utbildningsledare vid Novia.   

Studerande har även tidigare haft möjlighet att åka på utbytesstudier, men i och med förändringen som träder i kraft för nya studerande hösten 2024, undviker studerande onödigt kurspussel. Utbytet kan göras till någon av Novias många partnerhögskolor runtom i Europa och även utanför Europa. Ett alternativ är att göra en projekttermin inom EPS-nätverket (European Project Semester). 

Studerande som inte har möjlighet att åka utomlands kan under samma period delta i EPS-programmet, på engelska, på hemmaplan.
 

Studier till ingenjör (YH), produktionsekonomi omfattar 4 år och 240 studiepoäng. Utbytesterminen införs i läroplanen 2024 och gäller alltså för studerande som söker in från och med 2024.  

 

För mer information kontakta 

Yrkeshögskolan Novia, Roger Nylund, utbildningsledare för ingenjör (YH), produktionsekonomi , tfn 050 527 2281