Höstens kursutbud vid Ledarskapsforum

14.5.2024
Fortbildning Nyhet
Företagsekonomi tre studerande

Sedan 2022 är Yrkeshögskolan Novia delägare i Edunova. Inom Edunova hittas även Ledarskapsforum, en arena för ledarskapsutveckling i Österbotten och för andra som vill ta del i en utvecklingsmiljö på svenska. Med drygt 10 år på nacken har man gått från att i mindre skala erbjuda kvalitativ utbildning för ledare i Österbotten till en etablerad arena för ledarskapsutveckling.

Som en effekt av den accelererande, och många gånger oförutsedda utvecklingen i arbetslivet är ledarskapet idag allt mera delat i våra organisationer. Det finns en växande skara av specialister, experter och arbetstagare som ansvarar för att processer, interna och externa tjänster fungerar och utvecklas. De koordinerar och leder genom sin kunskap och ingår ofta i gränsöverskridande team och nätverk.

Förmågan att leda sig själv, prioritera egna arbetsuppgifter, måna om sin professionella och personliga utveckling, ta hand om det egna välmåendet, kommunikations- och samarbetsfärdigheter, att förstå kundvärde, flöden och verksamhetsutveckling är insikter och färdigheter som blivit allt viktigare för allt fler.

Ledarskapsforum erbjuder även helhetslösningar för företag att systematiskt utveckla den egna organisationens ledarskap. Genom att kartlägga och sätta målsättningar för organisationens ledarskap och planmässigt ha deltagare med på Ledarskapsforum skapas större genomslagskraft och energi för utvecklingen. 

Aktuella och centrala teman inom ledarskap såsom strategiskt ledarskap, kundorientering och kundvärde, verksamhetsutveckling, personalledning och självledarskap behandlas.

Kurser som erbjuds hösten 2024

  • 10.9 Coacha för bättre prestationer och utveckling med LedarStegen / Bengt Savèn (Jakobstad & Online)
  • 24.9 Motivera sig själv eller andra – vad är skillnaden? / Anna Tebelius Bodin (Webinarium)
  • 10.10 Strategiskt ledarskap / Mikael Still (Webinarium)
  • 23.10 Välmående i arbetet för ledare och medarbetare / Kerstin Lillhannus-Wikman (Vasa & Online)
  • 30.10 MÅL. Sätt dem. Följ upp. Fira framgångar! / Antoni Lacinai (Webinarium)
  • 20.11 Lyft din förmåga att kommunicera / Nina Dahl-Tallgren (Mirka & Online)
  • 11.12 Aktuellt inom juridiken för ledare / Nathalie Myrskog& Sofia Saarikko-Byholm (Vasa & Online)

Mer information och anmälan på ledarskapsforum.fi