Hälso- och sjukvårdsproffs, stärk din kompetens via specialiseringsutbildning 2024

13.11.2023
Fortbildning Nyhet
studerande anatomi affisch vård

Nästa år finns det möjlighet att söka till specialiseringsutbildningar och fortbildningar inom hälsa och välfärd vid Yrkeshögskolan Novia. Studier inom en specialiseringsutbildning innebär att du bygger på eget kunnande och din kompetens. Studierna i sig ger ingen speciell behörighet eller examen.  

Du kan studera vid sidan av arbetet, men studierna innefattar ett par närstudiedagar på campus. Mer information om kurserna och deras upplägg publiceras under våren 2024.  

Utbildningarna passar för dig som vill fördjupa din expertis, behöver bredare och interprofessionella färdigheter, fungerar som sakkunnig i olika samfund och nätverk eller inriktar dig på mer krävande sakkunniguppgifter. Utbildningarna är långvariga och omfattar minst 30 sp, vilket motsvarar ungefär ett år av studier.  

Följande fortbildningar inleds 2024  

  • Specialiseringsutbildning inom mental-och missbrukarvård, 30 sp 
  • Specialiseringsutbildning till sårvårdsexpert, 30 sp  
  • Specialiseringsutbildning inom mottagningsverksamhet för sjukskötare, tvåspråkig, tillsammans med VAMK (namnet på utbildningen kan ännu ändra) 
  • Behörighetsgivande fortbildning inom företagshälsovård, 15 sp 

Anmälan och ansökan öppnar under våren 2024.  

 

För mer information kontakta 

Yrkeshögskolan Novia, fortbildningsplanerare Camilla Pitkänen, camilla.pitkanen@novia.fi