HallåTVÅ - Samarbete och teamwork inom hälsa och välfärd

1.12.2023
Vasa Nyhet Välbefinnande i samhället
hallaatva copy

Den 27-29.11 fick studerande från Campus Vasa, hälsa och välfärd och studerande från Vamk delta i ett nytt projekt, HallåTVÅ. Projektet är ett samarbete mellan Novia, Vamk och Wasa-spexet. Under dagarna deltog studerande från alla utbildningar inom hälsa och välfärd, och Walberg media var på plats och filmade.

Projektets syfte är att skapa samarbete mellan två yrkeshögskolor inom social- och hälsovårdsutbildningar på svenska, finska och engelska. Fokus ligger på kommunikation, dvs att öva att tala med varandra på det andra språket, att öva att höra det andra språket och att förstå genom att öva tillsammans med blivande kollegor i en trygg simuleringsmiljö.

 

Person filming a medical scenario in a hospital-like environment

Walberg Media var på plats och filmade under dagarna.

Three people performing an x-ray on another person

Three people in scrubs preforming a medical procedure

Projektet var lyckat med fint samarbete och teawwork både inom teoriövningarna och inom de praktiska delarna.