Företagsamhet inom hälsa och välfärd

25.1.2023
Novia Nyhet Tradenom (YH) Barnmorska (YH) Hälsovårdare (YH) Röntgenskötare (YH) Socionom (YH) Sjukskötare (YH) Bioanalytiker (YH)
Diskussion3

Går du i tankarna på att starta företag eller har du en affärsidé som du drömmer om att förverkliga? Kom med på utbildningen som ger dig kunskap och beredskap att inleda företagande inom hälsa och välfärd på landsbygden. Under kursens gång lär du dig utveckla en affärsplan, blir bekant med LOOPA-metoden samt lär dig starta och driva ett företag. Målet är att deltagaren kan inleda företagsverksamhet i samband med kursen. Med stöd från professionella inom branschen erbjuds mentorskap med en sparringpartner. Möjlighet till handledning av sakkunniga erbjuds.

Målgrupp
Kursen riktar sig till personer med intresse att påbörja företagande inom hälsa och välfärd i skärgården eller på landsbygden i Österbotten. I första hand antas personer med examen inom social- och hälsovård samt företagsekonomi.

Målsättning för studerande

 • kan utforma en affärsidé och en affärsplan
 • vet hur man startar och driver ett företag
 • har kännedom om budgetering och prissättning
 • har kännedom om lagstiftning inom branschen
 • har förståelse för de etiska aspekterna kring företagande inom social- och hälsovård

Utbildningens innehåll

 • Företagande och entreprenörskap inom social- och hälsovård
 • Självledarskap och etiska riktlinjer
 • Lagstiftning gällande social- och hälsovårdsservice
 • Marknadsföring
 • Budgetering och prissättning
 • Verktyg för affärsutveckling
 • LOOPA-metoden

Studiernas uppbyggnad: Studierna förverkligas genom närstudier och självstudier. Möjlighet till deltagande på distans. Då vi har gästföreläsningar hålls tillfället som hybridundervisning, det är då önskvärt med deltagande på plats.

21.2 kl. 15-18:30 undervisning på distans
28.3 kl. 15-18 undervisning på distans
31.3 kl. 15-18 gästföreläsning, hybridundervisning
25.4 kl. 15-18 gästföreläsning, hybridundervisning
28.4 kl. 15-18  gästföreläsning, hybridundervisning
23.5 kl. 15-18  gästföreläsning, hybridundervisning
26.5 kl. 15-18  undervisning på distans

Mellan närstudietillfällena erbjuds möjlighet till handledning på distans.

Under hösten 2023 ordnas gemensamma träffar och sparrning med mentorer. Under våren 2024 görs uppföljning och handledning kring marknadsföring samt företagarnas bokföring och bokslut erbjuds. Datum för hösten och vårens träffar meddelas senare. För godkänd kurs förutsätts aktivt deltagande och genomförande av kursens delmoment.

Undervisningsspråk et är svenska.

Tidpunkt: Kursen pågår 21.2.2023-30.11.2024

Pris: Kursen är avgiftsfri

Kursen genomförs inom projektet Entreprenörskap, hälsa och välfärd som finansieras av Leader, Aktion Österbotten och Svenska kulturfonden.

Anmäl dig här

 

Mer information och anmälan
Nanette Westergård
nanette.westergard@novia.fi
tfn 050 534 4790