Finskspråkiga alumner sökes till Språkmentorprogram!

9.1.2024
Nyhet
bli sprakmentor hemsida 1024x576

Vill du inspirera studerande med din unika historia som finskspråkig på Novia och berätta om din karriär? Vill du ge tips som du själv hade behövt när du började studera på det andra inhemska språket? Vill du få värdefull erfarenhet av att vara mentor? 

Kom med och bli språkmentor! På Språkmentorprogrammet kommer du, alumn, möta nuvarande studerande från Novia och hjälpa dem att orientera livet på en svenskspråkig högskola. Du kommer att ha tre mentorskapsmöten på ca en timme med en eller en liten grupp studerande under vårterminen 2024. Under mötena får du möjligheten att berätta om din historia med det svenska språket och ge dina bästa verktyg för att hjälpa studerandena att integreras i den svenskspråkiga världen.  

 Programmet startas med en kick-off i Helsingfors den 15.2 och i Åbo den 28.2, där du får träffa dina blivande adepter. På våren ordnas även en gemensam afterwork. Programmet sker på svenska.  

Språkambassadörerna rf organiserar programmet i samarbete med högskolorna. Projektet finansieras av Svenska Kulturfonden.

  

Sista anmälningsdagen är 4.2.2024.

 

”Programmet var väl planerat och lätt att delta i.” 

”Det var bra att få topics för varje möte, då kunde man alltid börja diskussioner med de frågorna. Jag hade en bra grupp med fina studeranden.”  

 

För mer information kontakta:
Yrkeshögskolan Novia, alumnkoordinator Bella Alén, tfn 050 472 7805
Språkambassadörerna rf, Koordinator Heidi Laakso,  tfn 041 311 8906