Blev du utexaminerad 2018?

18.10.2023
Nyhet
utexaminerad 2018 v2

Karriärenkäten för utexaminerade yrkeshögskolestuderande har inletts och sänds i år till 29 000 utexaminerade. Yrkeshögskolornas riksomfattande karriärenkät genomförs för att sammanställa information om sysselsättning, karriär samt belåtenhet med karriären och examen. Enkäten skickas till alla som slutförde sina yrkeshögskolestudier för fem år sedan, alltså de som utexaminerades 2018. Novia är stolt över att meddela att hela 725 av dessa utexaminerade är våra egna alumner.

Enkäten genomförs i år mellan den 12 oktober och 12 november 2023.

Novia välkomnar alla alumner att svara på enkäten. Resultatet används för att utveckla utbildningen och Novias alumnverksamhet.  

”Kärnan i vår utbildning är att ge våra studerande kompetens och färdigheter som behövs i dagens och morgondagens arbetsliv.” säger Örjan Andersson, rektor vid Yrkeshögskolan Novia.

Rektors hälsning till alumner

För ytterligare information kontakta

Bella Alén

Alumnkoordinator