Bildkonstens vision 2030

24.11.2022
Bildkonstnär (YH), bildkonst Nyhet
Bildkonst Daria Gatska 2021 05

Bildkonstens vision 2030 är ett viktigt dokument om den visuella konstens framtid.

Bildkonst och bildkonstutbildning tillhör alla. Att delta i högkvalitativ bildkonstutbildning och att utöva bildkonst under hela livet är en grundläggande rättighet. 

Utbildningen och undervisningen ska vara pedagogisk, av hög kvalitet och tillgänglig. 

Bildkonstutbildning och utbildning skapar en grund för en hållbar ekonomi för de kreativa näringarna och ett välmående och demokratiskt samhälle.

Dokumentet har överlämnats till utbildningsministern på Svenska teatern 14.11.2022.

Läs mera här