Behörighetsgivande utbildning inom företagshälsovård

18.4.2023
Hälsovårdare (YH) Socionom (YH) Fortbildning Nyhet
Diskussion4
Behörighetsgivande utbildning inom företagshälsovård 15 sp/socionomer 2 sp

Utbildningen riktar sig till dig som är hälsovårdare (YH) och omfattar 15 sp. Arbetsuppgifter inom företagshälsovården ses som en fördel men ingen arbetserfarenhet krävs.  Socionomer (YH) som vill arbeta inom företagshälsovården bör ha tre års arbetserfarenhet och en genomförd behörighetsgivande utbildning i företagshälsovård på 2 sp, vilket erbjuds som en integrerad kurs men endast om utbildningen på 15 sp inleds.

Dessa kompetensområden ingår i förtagshälsovårdsutbildningen:

  • Företagshälsovårdens verksamhetsmiljö
  • Identifiering och bedömning av hälsorisker, belastningsfaktorer samt arbetsplatsresurser
  • Upprätthållande och främjande av hälsa och arbetsförmåga
  • Egen bedömnings-och utvecklingskompetens

 

Utbildningen pågår: 28.9.2023–12.4.2024

Anmälan: 19.12 2022-27.8 2023

 

Kontakt

Jaana -Sofia Tengström, utbildningsansvarig (utbildningsinnehåll, behörighetskrav)
jaana-sofia.tengstrom@novia.fi
050-528 5303

Camilla Pitkänen, fortbildningsplanerare (praktiska frågor)
camilla.pitkanen@novia.fi
050-478 4679

 

Mer information och anmälan.