Alumner utexaminerade 2018 - en positiv blick på deras framgångar och engagemang

13.11.2023
Nyhet
MicrosoftTeams image 34

Undervisnings- och kulturministeriets (UKM) karriäruppföljningsenkät som undersöker utexaminerades uppfattning om sin utbildning fem år efter examen, visar på en imponerande framgång för de som tog examen 2018 från Yrkeshögskolan Novia. Och en svarsprocent på 50,5 % visar engagemanget bland Novias alumner.

”Vi vill rikta ett varmt tack till alla alumner som deltog i årets karriärundersökning. Novia har återigen imponerat med en hög svarsprocent. Enkäten ger oss ovärderlig insikt och även på basen av alla svaren möjlighet att utveckla vår alumnverksamhet. Denna rapport är inte bara en reflektion av Novias framstående undervisningsmetoder utan också ett tydligt bevis på förmåga att förbereda våra studerande för framgångsrika karriärer och en varaktig påverkan på arbetslivet” säger Bella Alén, alumnkoordinator vid Yrkeshögskolan Novia

Resultaten i enkäten visar att majoriteten, hela 88 %, upplever att arbetsgivarna värdesätter deras examen. Dessutom är 93 % av de tillfrågade väldigt nöjda med examen de tog för fem år sedan med tanke på deras karriärutveckling. Detta är en tydlig indikation på utbildningens relevans och kvalitet.

En annan anmärkningsvärd punkt är att 86 % av respondenterna kunde utnyttja de färdigheter de fått under sin studietid i arbetslivet, vilket tyder på en nära koppling mellan teori och praktik.

Slutligen är det glädjande att notera att majoriteten av de tillfrågade, hela 91 %, skulle starkt rekommendera sin utbildning till andra.

Datainsamlingen har genomförts med CSC:s Arvo-tjänst. Med Arvo samlas nationellt överensstämda och jämförbara uppgifter in för att bedöma utbildningens effektivitet.

För mer information kontakta
Yrkeshögskolan Novia, alumnkoordinator Bella Alén, tfn 050 472 7805