50 studerande inleder studier till regionalt till sjukskötare i Raseborg

3.4.2023
Raseborg Sjukskötare (YH) Nyhet
ÖA, regional till sjukskötare

Den tredje april 2023 inledde de första studerande sina studier till Regionalt till sjukskötare vid Yrkeshögskolan Novias campus i Raseborg. Intresset bland sökande var stort och 50 studerande antogs till utbildningen.

Den aktuella sjukskötarutbildningen riktar sig i första hand till personer som redan är i arbetslivet och studierna genomförs som flerformsstudier vid Öppna YH, vilket innebär några närstudiedagar per månad. I övrigt består studierna av distansstudier och praktik i huvudsak i Västnyland.

Utbildningen fick sin start via samarbete med staden Raseborg. Novia samarbetar åren 2023-2027 med Raseborgs stad om att hjälpa staden att säkra tillgången på sjukskötare. Personalbrist inom sjukvården är ett faktum och i Raseborg kommer dessutom rekryteringsbehovet att öka den kommande tiden.

På bilden: utbildningsansvarig Minna Syrjäläinen-Lindberg, rektor Örjan Andersson, prefekt Eva Juslin, projektledare Michaela Jalava