Vill du få bättre koll på företagets ekonomi? Kom med på kurs för mikro – och småföretagare i Sydösterbotten 

11.5.2023
Hållbara samhällen och företag Hållbar teknik Forskning
evenemangsbild ekonomin på radin

Yrkeshögskolan Novia arrangerar halvdagskursen “Ekonomin på radin” i Närpes den 26.5 om ekonomi för företag inom ramen för projektet Novia-hub Sydösterbotten. Tillfället är kostnadsfritt och under dagen bjuds det på morgonkaffe och lunch!  

På kursen lär du dig mer om omsättning, avskrivning, eget kapital, bokslut, prissättning och allt runtomkring. Kursen hålls av Jörgen Strid, lektor i företagsekonomi vid Novia. 

Kursen är en del av en pop-up serie som fortsätter i höst, på fler orter i Sydösterbotten. Kurserna är en av insatserna som utförs av projektet Novia-hub Sydösterbotten. Projektet strävar efter att kraftigt öka Novias närvaro i regionen, både på lång och kort sikt.  

“Som bäst planeras och förverkligas ett flertal stora forskningsprojekt som gynnar Sydösterbotten, tillsammans med aktörer i regionen. Även om vi i projektet lägger mycket krut på projektansökningar ska vi också bidra med snabbare insatser, därför ordnas en serie pop-up kurser.  Kurser är ett bra sätt att sprida expertis och att lära känna företagare och andra aktörer”, säger projektledare Petra Ylitalo vid Yrkeshögskolan Novia  

Anmäl dig till kursen senast 23.5 via formsformuläret: https://forms.office.com/e/rf4VDk3Jnt  

Novia-hub Sydösterbotten finansieras av Frans Henriksons testamentsfond 

Program & kursinnehåll fredag 26.5.2023 

  • Lär dig tolka ditt bokslut
  • Ekonomiska nyckeltal: Likviditet, soliditet och lönsamhet
  • Praktisk övning med bokslut
  • Prisstättning av varor och tjänster
  • Plats: Hotel Red & Green, Närpes 

För mer information kontakta

Yrkeshögskolan Novia, projektledare Petra Ylitalo, petra.ylitalo@novia.fi