Vill du eller ditt daghem höra mera om projektet Resursstarka barn?

6.10.2022
Interprofessionell hälsa och välfärd Forskning
flyer nyhetsbild Resursstarka barn

Resursstarka barn är ett treårigt projekt inom småbarnspedagogiken som drivs vid Yrkeshögskolan Novia.  

Målet är att stöda barnets välmående i ett tidigt skede. I läromedlet Resurstarka barn – Stöd till socialt utsatta barn inom småbarnspedagogiken definieras en social- och emotionell kompetensprofil, som fungerar som utgångpunkt för projektet (se figur 5, s. 30). Inom projektet skapas metoder och material som kan användas inom småbarnspedagogiken och för att stärka samarbetet mellan barnets hem och daghemmet. Syftet med dessa är att stärka barnets sociala och emotionella färdigheter. Djurvännerna Ralle, Valle, Mella och Lilla figurerar som huvudfigurer i alla material. Materialen kan användas med enskilda barn eller i barngruppen. 

Besök av projektet  

Projektet gör nu besök till daghem som vill bekanta sig med materialet. Under ett tvåtimmars besök fås en presentation av den teoretiska bakgrunden och personalen kan bekanta sig med Resursstarka barn-materialet. Under ett fyratimmars besök ges en fördjupad teoretisk bakgrund, övningar och diskussion och en workshop med Resursstarka barn-materialet.  

Projektet har varit verksam i Åboregionen och gör gärna besök runtom i Svenskfinland. Besök i Nyland och Österbotten koordineras gärna så att projektet kan besöka flera daghem på samma resa. Kontakta projektledare Lena Storbacka-Järvinen för mera information.   

Om Resursstarka barn 

Resursstarka barn finansieras av Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet sr. I projektet medverkar Pargas stad/småbarnspedagogik och Sateenkaarikoto ry/ Lyckobo daghem i Åbo. Personalen inom samarbetsdaghemmen jobbar aktivt i projektet. Personalen fungerar som expertpanel genom att planera, testa och utvärdera materialet som utvecklas. Studerande vid institutionen för hälsa och välfärd i Yrkeshögskolan Novia medverkar i projektarbetet. Studeranden får utbildning i användningen av materialen och medverkar i testning och utvärdering av materialet. 

Läs mera på: https://resursstarkabarnprojekt.com/  

Kontakt 

Yrkeshögskolan Novia, projektledare Lena Storbacka-Järvinen, tel. 050 439 7514, epost: lena.storbacka-jarvinen@novia.fi