Vilken typ av utbildning behöver ditt företag om cirkulär ekonomi och digitalisering? 

21.12.2022
Hållbar energiteknik Nyhet
Diskussion

Projektet Cirkus (Cirkulär ekonomi och digitalisering, finansierat av Utbildningsstyrelsen) har som delmål att kartlägga små- och medelstora företags behov av utbildning inom cirkulär ekonomi, hållbarhetsfrågor och digitalisering. Baserat på den här kartläggningen kommer kursmoduler att erbjudas vårterminen 2023 av projektets partners; Axxell, Yrkesakademin i Österbotten, Optima och Yrkeshögskolan Novia. Utbildningen erbjuds avgiftsfritt i Österbotten och Nyland. 

Länk till Forms-enkäten om utbildningsbehov: https://forms.office.com/r/u4PrB1XsAX

Enkäten stängs 15.1.2023 

Vid frågor kontakta 

Yrkeshögskolan Novia, projektledare Andreas Willfors, andreas.willfors@novia.fi 

Utbildningen finansieras av Europeiska unionens facilitet för återhämtning och resiliens (RFF), vilket är det viktigaste instrumentet inom EU:s återhämtningsfacilitet (Next Generation EU). Finansieringen har beviljats av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning. Servicecentret befrämjar utveckling av kompetenser hos befolkning i arbetsför ålder och tillgång till kunnig arbetskraft. Servicecentrets verksamhet styrs av undervisnings- och kulturministeriet samt arbets- och näringsministeriet.