Turismföretagens hållbarhetsarbete diskuterades på projektkickoff

22.2.2024
Hållbara samhällen och företag Forskning
cne kick off uutinen 002 1536x1024

Den 15 februari samlades 60 intresserade för att ta del av Carbon Neutral Experience 2.0-projektets tillfälle om hållbar turism. Projektet som pågår vid Yrkeshögskolan Novia, Haaga-Helia och Novago har som mål att stödja hållbar turism i Nyland.

Tillställningen öppnades av projektteamet och en presentation av projektets mål och kommande tillställningar. Under våren och hösten ordnas verkstäder där företagen kan få hjälp med Visit Finlands Sustainable Travel Finland (STF)-programs olika steg så att de kan uppnå STF-märket. Dessutom ordnas utbildningstillfällen inom hållbar kommunikation, CO2-kalkylering och utveckling av hållbara produkter och tjänster innom turism branschen.

Visit Finlands Hanna Muoniovaara berättade om de praktiska fördelarna av det kostnadsfria STF-programmet och STF-märket, som kommunicerar företagens hållbarhets arbete till internationella turister. Hon presenterade också STF-stigens sju steg som är till för att utveckla turist företagens hållbarhetsarbete.

Kaisa Rantama från restaurang Tila och Marika Vihko från Valo Hotel & Work, som har fått STF-märket, talade om vikten av hållbarhet i företaget och hur STF-stigen har påverkat inte bara deras verksamhet utan även välbefinnandet på jobbet. De har lyckats inspirera sin personal på ett helt nytt sätt att ta hänsyn till hållbarhetsfrågor i sitt dagliga arbete.

Företag som lyckats engagera

Enligt Rantama visade sig STF-programmet, som till en början verkade svårt, vara användbart och engagerade henne att arbeta ivrigt med hållbarhet. Även om restaurangpersonalen visste att de agerade ansvarsfullt, säger Ranama att STF-programmet inte bara har gett dem förtroende för sitt eget arbete, utan också nya perspektiv som har resulterat i kostnadsbesparingar.

Att kommunicera sitt ansvarsfulla agerande är nästa utvecklingsområde för restaurang Tila. Tila är en av de få inhemska restaurangerna med STF-märkning.

Hållbarhet är en av grund värden på Valo Hotel & Works och det syns även på deras produkt där kontorsutrymmet under dagen är ett hotellrum på natten. Enligt Vihko gav STF-programmet ytterligare stöd för utvecklingen av verksamheten. Genom STF-programmets självutvärdering identifierades områden där det fanns utrymme för förbettring.

Idag har företaget åtta viktiga hållbarhetsindikatorer som aktivt följs upp. Enligt Vihko har företaget fått beröm från sina kunder för sin hållbarhetsarbete och relaterade certifikat. Samtidigt har de också gett trovärdighet åt företagets kommunikation och varumärke.

Den sista talaren var Karoliina Korpela från Visit Esbo, som berättade lite om de fördelar som STF-programmet har medfört och kan medföra hela turistområdet och hur Visit Esbo stöder företag som har tilldelats STF-märket. Korpela lyfte fram att Visit Esbo till exempel lyfter fram STF-företag på sina sidor och ger på så sätt synlighet till de hållbara företagen.

Det finns redan fem destinationer med STF-märke och Korpela berättade att även Esbo  kommer att ansöka om märket.

Värdefull information

Sami Nykter som arbetar som Haaga-helias projektansvarig i Carbon Neutral Experinece 2.0 projektet lyfter fram hur överraskande det är att turistföretag och finska turister inte känner till STF-märket.

”Det är överraskande hur dåligt finländare känner till STF-märket och dess betydelse, men Visit Finlands marknadsföring av STF koncentrerar sig såklart på internationella turister.”

Från kartläggningen där företag intervjuades inför projektet kom kommunikationen fram som ett utvecklingsområde.

”Därför är det en del av detta projekt att hjälpa företag även inom kommunikationen”, säger Nykter.

Leena Grönroos, expert på hållbar turism på Novago och en del av CNE 2.0-teamet, håller med Nykter. Hon berättar att företag ofta frågar vilka fördelar hållbarhetsarbete ger ett företag. Idag fick hon ett svar när företag som pratade om entreprenörskap och STF-programmet sa att de kände sig mer självsäkra och kunde motivera sin prissättning med det gjorda hållbarhetsarbetet.

Även Edvard Lindfors, Yrkeshögskolan Novias projektledare, är nöjd med tillställningen. CNE 2.0 kartläggnings intervjuerna visade att vissa företag inte ser värde i certifikat eller STF-märken då de redan arbetar hållbart.

”Kickoffens företagsexempl lyfte fram att via STF-programmet är ett bra verktyg att få en bredare syn på sin verksamhet och kunna på så sätt utveckla alla hållbarhetsaspekter”, kommenterar Lindfors.

STF-verkstäder

CNE 2.0 projektets STF-verkstäder hålls runt hela Nyland så att så många företag som möjligt att chans att delta. Hittils har verkstäder bokats in till Helsingfors, Hyvinge, Lojo, Nurmijärvi, Raseborg, Sibbo och Borgå. Anmäl dig till verkstäderna. 

Även Helsingfors guideförening skulle ha deltagit i evenemanget och delat med sig av sina erfarenheter av STF-märket, men på grund av tekniska problem publiceras de först nu i sammanfattad form. Enligt Anu Kivelä från Helsinki Oppaat ry krävde det viss tillämpning att få märket som en förening, men i slutändan gick det bra.

” Vi hade en liten kärngrupp som drev hållbarhetsfrågor och bland annat ordnade utbildningar för hela medlemskåren. Typiskt är att de yngsta och nyaste medlemmarna klart mer intresserade av hållbarhetsfrågor", säger hon.

I föreningens verksamhet tas ansvar för givet. Vandringsturer lämnar bara fotspår i snön och tillgänglighetsfrågor beaktas redan i guideutbildningen. Kivelä berättar att de också ofta instruerar internationella turister om sådant som vi finländare tar för givet. Det handlar till exempel om att få dricksvatten av god kvalitet från kranen och att återvinna sopor.

Helsinki Guides nästa projekt är att få igång sin webbshop, vilket kommer att göra det möjligt för dem att sälja fler produkter, samt öka föreningens aktivitet och synlighet. De planerar också att lägga ut guidade turer med hållbarhetstema där.

Läs mer på projektets hemsida: https://www.cne.fi/sv/hemsidan/ 

För mer information kontakta
Edvard Lindfors

Edvard Lindfors

Projektledare