Slutseminarium för projektet Hälsoskogen - kan naturbaserade metoder främja arbetshälsa?

9.10.2023
Välbefinnande i samhället Forskning
hängmatta i skog. Foto: Sara Kåll-Fröjdö/Centria

Varmt välkommen på slutseminarium för projektet HälsoskogenSeminariet hålls online via Teams fredagen den 8.12.2023 kl. 12–14 (finsk tid). 

Program

12.00: Välkomsthälsning  

12.10: Projektpresentation och plock ur resultat 

12.30: Gästföreläsare Päivi Juuso, biträdande professor, Luleå tekniska universitet: naturbaserade interventioner för främjande av hälsa

13.30: Paus 

13.40: Tips på återhämtande aktiviteter under arbetsdagen

13.50: Diskussion och slutord

14.00: Seminariet avslutas 

Evenemanget är gratis och öppet för alla som är intresserade av naturbaserade metoder för främjande av arbetshälsa. Anmäl dig senast 6.12 via forms.

En Teams-inbjudan sänds ut till anmälda den 7.12.

Vid frågor kontakta

Yrkeshögskolan Novia, projektforskare Nanette Westergård,  nanette.westergard@novia.fi eller per telefon: +358 50 534 4790

Projektet Hälsoskogen är ett pilotprojekt som pågår 1.1-31.12-2023 och finansieras av Europeiska Socialfonden med prioriteringsområde / särskilt mål 7.1 ”Förbättring av produktivitet och arbetshälsa”. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Yrkeshögskolorna Centria och Novia. Samarbetsparter är Österbottens Välfärdsområde, Korsholms Kommun och Mieli r.f.