Projektet som skapar gyllene stunder

9.4.2024
Välbefinnande i samhället Forskning
Nyhetsbild Gyllene stunder_lärkort på svenska med katt och kratta

Yrkeshögskolan Novia utvecklar nya modeller inom språkundervisningen för att stöda studerande med internationell bakgrund i deras inlärning av svenska. En bonus av modellen är positiva möten mellan potentiella arbetsgivare och framtidens arbetstagare.   
 
Projektet "Gyllene stunden" erbjuder internationella studerande möjlighet att öva sin svenska på ett kreativt sätt, utöver den undervisning som traditionellt erbjuds. Inom ramen för kursen Svenska A1 kan studerande anmäla sitt intresse för att delta i projektverksamheten som utförs på äldreboenden. Inför besöken på äldreboenden övar gruppen tillsammans på den aktivitet som ska genomföras vid nästa besök. Studerande får övningsmaterial och instruktioner som hjälper dem, exempelvis ordlistor samt listor med användbara frågor, fraser och uttryck.  
 
”Via projektet kan engelskspråkiga vårdstuderande med låg tröskel använda svenska språket tillsammans med klienter i en autentisk miljö, utan fokus på vårdåtgärder, vilket har varit väldigt uppskattat. Studerande önskar att denna typ av aktiviteter kunde ordnas oftare och man hoppas få fortsätta ta del av liknande projektverksamhet i framtiden”, säger Nanette Westergård, projektforskare vid Yrkeshögskolan Novia.   
 

Gyllene stunder på äldreboendet 

Vid de regelbundna besöken på äldreboenden håller studerande aktivitetsstunder på svenska, det kan handla om sittgymnastik, bingo och alias. 

”Enligt responsen har aktiviteterna varit uppskattade och det har varit trevliga stunder av gemenskap mellan klient, personal och studerande. Det har blivit ett avbrott i vardagsrutinerna och klienterna får en guldkant i tillvaron, berättar Westergård.   

Enligt personalen har besöken lockat till social samvaro och aktivitet utöver det vanliga.  

Positiva möten mellan arbetsgivare och framtidens arbetstagare  

För studerande är besöken en god möjlighet att skapa nya kontakter med potentiella arbetsgivare i regionen.  

”Det är också en fördel för studerande att få bekanta sig med arbetsplatser och arbetslivet i Finland under lättsammare former, säger Terese Herrgård-Backlund, lektor i engelska vid Novia.

Projektverksamheten rör sig också i byar och städer utanför studiestaden Vasa, vilket ger studerande en bredare förståelse för arbetsmarknaden och vilka möjligheter som finns.  
 

Studerande övar svenska med bingo och alias

Aliaskort
Studerande tränar svenska med alias
Bingo på äldreboende
Studerande övar på bingo
studerande spelar bingo med klienter

Vidareutveckling av konceptet 

Projektverksamheten fortgår fram till slutet av 2024 och under hösten kommer en ny studerandegrupp att besöka ett annat äldreboende där de kommer genomföra aktiviteter tillsammans med klienterna. Under hösten fortsätter även arbetet med att vidareutveckla konceptet och skapa ett hållbart upplägg som en del av högskolans ordinarie verksamhet. Målsättningen är att konceptet kunde ta formen av en service som äldreboenden i Svenskösterbotten kan ta del av på olika sätt.   

Projektet Gyllene stunden har i sin tur vidareutvecklats från framgångsrika konceptet med språkundervisning i svenska som tidigare testades med engelskspråkiga sjukskötarstuderande vid Yrkeshögskolan Novia. Tidigare projektet finns att läsa om på Vasabladet och Svenska Yle.  Projektet Gyllene Stunden har utvecklat konceptet och spridit metoden till andra delar av Svenskösterbotten.

Projektet pågår under tiden 1.5.2023-31.12.2024 och finansieras av Svenska Litteratursällskapet, Harry Schaumans Stiftelse, Emilie och Rudolf Gesellius fond samt William Thurings stiftelse.  

Vid frågor kontakta
Nanette Westergard

Nanette Westergård

Projektforskare