Projektet Light in the Dark - elva aktörer lyfter turismsektorn i Östersjöområdet 

24.10.2023
Affärsutveckling Forskning Nordiskt samarbete
Ostersjoomradet strand i Perna adobe stock

Turismen blomstrar kring Östersjöområdet under högsäsong, men vintersäsongen är kall, mörk och ofta snöfattig. Hur kan vi bli bättre på att skapa upplevelser för turister under lågsäsong och förbättra turistnäringen för våra lokala aktörer? Det är fokus för det nya Novia ledda projektet ”Light in the Dark”. 

Aktörer från Finland, Sverige, Åland, Lettland, Estland och Litauen ska i det gemensamma projektet lyfta fram Östersjöområdets fördelar under lågsäsong, samt hitta nya servicemodeller för turistaktörerna.  

Den moderna turisten är en utforskare, på jakt efter en upplevelse. De förväntar sig skräddarsydda upplevelser, effektiv service, de värdesätter naturen och är villiga att förlänga sin vistelse.  

Projektet skapar produkter för att möta efterfrågan från den moderna turisten med målet att förlänga turistsäsongen genom att utveckla ett transnationellt nordöstersjöskärgårdskoncept för naturbaserad turism.  

”Konkret ska vi skapa ett höst-vinter-vårpaket bestående av tre produktupplevelsepaket under konceptet Light in the Dark för små och medelstora företag och destinationsorganisationer”, säger Hanna Guseff, forskningsledare vid Yrkeshögskolan Novia  

Light in the Dark är ett stort, transnationellt projekt, mellan yrkeshögskolor, små och medelstora företag samt utvecklingsorganisationer. Projektaktörerna kopplar samman relevanta intressenter och företag från olika länder runt om norra Östersjöområdet.  

”Målet är att vårt koncept ska hjälpa turistsektorn att bättre reagera på och anpassa sin verksamhet till lågsäsong och bygga motståndskraft bland företag som är verksamma i skärgårds- och kustområden”.  

Projektet finansieras av Interreg Baltic Sea.   

Om projektet 

  • Samarbetspartners: Yrkeshögskolan Novia, Högskolan på Åland, Cursor Oy, Klaipeda University, Kurzeme Planning region, Visit Åland, Visit Stockholm/Stockholm Archipelago, Hiiumaa Dvelopment Center, Estonian University of Life Sciences, Estonian Rural Tourism
  • Projektet pågår: 9.8.2023 - 31.1.2027  
     
För mer information kontakta 

Yrkeshögskolan Novia, forskningsledare Hanna Guseff, mobil 040 556 2051

Finansieras av Baltic Sea Region