Projektet Kulturresiliens lanserar vägkarta för digitala kreatörer

2.9.2022
Jakobstad Konst, kultur och entreprenörsskap Forskning
man vid dator, kreatör

Yrkeshögskolan Novias och KulturÖsterbottens projekt har under årets lopp arrangerat kurser och föreläsningar om digital kultur. Nu lanserar projektet en vägkarta för digitala kreatörer. 

De senaste åren har många kulturtjänster och –upplevelser flyttat online. Även om samhället nu är på väg ut ur covidpandemin kommer det även i fortsättningen att finnas intresse för och behov av digitalt producerad kultur. Hos många aktörer saknas ändå kunskaper om hur man producerar, marknadsför och engagerar deltagare i digitala kulturupplevelser. Det här har projektet Kulturresiliens i ”det nya normala” velat råda bot på.  

”Som ett led i projektet har vi utvecklat en vägkarta för kreatörer. Vägkartan är ett digitalt verktyg där du arbetar dig genom olika teman kopplade till digital kulturproduktion. Den behandlar ämnen såsom marknadsföring och kommunikation, upphovsrätt och digitala säljprocesser. Varje steg på kartan innehåller uppgifter där du får arbeta utgående från dina egna förhållanden. Vägkartan riktar sig därför till såväl proffs som amatörer, till studerande och andra som vill lära sig mer om digital kultur”, berättar Maria Smeds Engström, projektledare vid Novia.  

Verktyget ”Digitala kulturupplevelser – en vägkarta för kreatörer” hittas på adressen: http://digital.kulturosterbotten.fi/  

Materialet bygger på de föreläsningar och workshoppar som ordnats inom projektet Kulturresiliens i ”det nya normala”. Projektet pågår under tiden 1.4.2021-30.9.2022 och har finansierats med anslag för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE) av Österbottens förbund. Projektet genomförs i samarbete mellan Yrkeshögskolan Novia och KulturÖsterbotten. 

 

För mera information kontakta 

Yrkeshögskolan Novia, projektledare, Maria Smeds Engström