Projekt fokuserar på nya användningsmöjligheter för den hållbara ullen 

30.10.2023
Systemomställning för att bygga resiliens Hållbarhet Nordiskt samarbete Forskning
tre får

Ull är ett hållbart, närproducerat material som enkelt kan komposteras. Det är ett återanvändbart jord-till-jord-material, som tyvärr ändå kastas eller förstörs i många europeiska länder.  

Projektet F.E.L.T WOOL som Yrkeshögskolan Novia deltar i, har som målsättning att minska volymen av slösad ull i ullproduktion. Projektet är ett samarbete mellan parter i Sverige, Norge, Estland och Litauen. Den svenska partnern, Rodens Ullbruk AB är ett nytt och modernt spinneri med fyra delägare. Under hösten 2023 börjar spinneriet lönspinna garn, framför allt av ull från närområdet Östhammar, Norrtälje samt Stockholm/Uppsala. Spinneriet finns på Campus Roslagen i Norrtälje.  

Projektet är verksamt i Norden och de baltiska länderna, förhoppningen är att skapa ett kunskapsnärverk i dessa länder. Målgruppen är jordbrukare, hantverkare, designers och kommersiella aktörer.  

”Vi ska bygga upp en kunskapsbas om möjligheter med filtning av grovare ull, möjligheter till industriell produktion och undersöka utbildningsmöjligheter inom ullproduktion och filtning.”, säger Ulrika Dahlberg, projektledare vid Yrkeshögskolan Novia 

Projektet finansieras av NordPlus Horizontal och pågår 7.9.2023 – 31.8.2025.  

För mer information kontakta

Yrkeshögskolan Novia, projektledare Ulrika Dahlberg, ulrika.dahlberg@novia.fi