Omega-3 fettsyror är viktiga för oss alla

18.3.2024
Systemomställning för att bygga resiliens Forskning
Ella von Weissenberg & Lisa Naeve

Doktorand Ella von Weissenberg, som utför sina doktorsstudier vid Novia, har tillsammans med medförfattare publicerat en artikel om fettsyror och deras sammansättning samt utbredning hos plankton i Finska viken, Ålands hav, Skärgårdshavet samt Bottniska viken. Hon påvisade att Limnocalanus som är viktig föda för bl.a strömming, vassbuk och fiskyngel är kapabel att skifta sitt födintag av växtplankton ifall av sämre perioder, till exempel vid förekomst av algblomning. Födokvaliteten i form av färre fleromättade omega-3 fettsyror var lägre i Finska viken jämfört med Bottniska viken; detta kan bero varma ytvatten som gynnat cyanobakteriers tillväxt. Limnocalanus är känslig för varma vatten, samt syrebrist och övergödning, och dessa kan utgöra hot för arten i framtiden.           

Referens: Ella von Weissenberg, Hanna Ruhanen, Minna Holopainen, Reijo Käkelä, Jonna Engström-Öst: Fatty acid profiles reveal dietary variability of a large calanoid copepod Limnocalanus macrurus in the northern Baltic Sea. Frontiers in Marine Science 11: 1340349, https://doi.org/10.3389/fmars.2024.1340349 

På bilden: Ella von Weissenberg och Lisa Naeve.