Nytt projekt vid Novia undersöker klimatförändringens effekter på djurplanktons hälsa och fettreserver

17.6.2024
Systemomställning för att bygga resiliens Forskning
NOAA photo Meg Chadsey

Yrkeshögskolan Novia erhåller finansiering från Finlands Akademi (FA) för fortsatt forskning om klimatförändringens inverkan på marina ekosystem.  

Specialforskare Jonna Engström-Öst och hennes team inom forskningstemat  ekosystemtjänster vid Yrkeshögskolan Novia har beviljats ett akademiprojekt som skall undersöka hur global uppvärmning och havsförsurning påverkar vårt marina ekosystem. Fokus i projektet är pelagiskt plankton, en grundläggande del av havets näringskedja. 

Projektet åker på expedition 2025 

Projektet kommer ta prover i Californiaströmmen, i kustområdet som sträcker sig från Mexiko till Kanada, för att undersöka hur planktons lipider, dvs. sammansättningen av avgörande Omega-3 fettsyror som är nödvändiga för tillväxt, överlevnad och förökning, förändras i respons till stigande temperatur och havsförsurning. 

“Expeditionens huvudtema är havsförsurning, vilket betyder att när koldioxid från våra utsläpp från till exempel bilar blandas i havsvatten sjunker pH-värdet eftersom det blir ett överskott på vätejoner. Detta har negativa effekter på marina organismer. Vi vet inte ännu i hur stor skala, men troligtvis stor skala.”, säger Jonna Engström-Öst. Redan nu är döda korallrev ett utbrett fenomen.  
 
Under expeditionen mäts energimängder hos olika marina djurarter: krill, hoppkräfta, krabba, mollusker.  

Finansieringen från FA stöder även ett experiment i den grekiska skärgården som utförs vid naturliga koldioxidkällor i Methana. Idén är att simulera effekter av ’framtida’ pH-värden i havet. Vidare skall ett storskaligt inomhus experiment utföras på Tvärminne zoologiska station gällande alkalinitetsförhöjning genom att ”kalka havsvatten”. Nyckelarter kommer att undersökas och huruvida deras välmående förbättras som en följd av kalktillsats.  

Forskning om klimatförändringen har utförts tidigare i Östersjöområdet av Novias forskare vid institutionen för bioekonomi i Raseborg.  

Med finansieringen från Finlands Akademi tar forskarna ett viktigt steg mot att förstå och möjligen mildra de hot som global uppvärmning och havsförsurning utgör för marina ekosystem.  

Projektet inleds 2024 och pågår till 2028. Finland Akademi stöder projektet med 360 000 euro.  

Bildtext: Expeditionen (West Coast Ocean Acidification cruise WCOA) i Stilla havet görs 2025 på fartyget R/V Ronald H. Brown, som ägs av National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, i USA (Foto: Meg Chadsey). 
 

Vid frågor kontakta 

Yrkeshögskolan Novia, specialforskare Jonna Engström-Öst
tfn 050 592 9224