Nytt projekt vid Novia fokuserar på nordiskt naturfiber i cirkulär ekonomi

29.3.2023
Agrolog (YH) Systemomställning för att bygga resiliens Forskning
Linblommor

Yrkeshögskolan Novia har sedan hösten 2021 ordnat olika typer av seminarier och kurser om naturfiber. Nu är det dags för ett helt projekt som fokuserar på nordisk naturfiber. Den första april 2023 inleds projektet NorNa – Nordisk naturfiber i cirkulär ekonomi. Projektet finansieras av Henrik Nysténs fond inom Svenska kulturfonden. 

“Att återupptäcka de traditionella fibrerna för att skapa nya, hållbara material har visat sig vara ett brett och mångsidigt område”. säger Ulrika Dahlberg, projektledare vid Yrkeshögskolan Novia  

Namnet NorNa står för nordisk naturfiber, och med det menas fibertyper som kan produceras i ett nordiskt klimat: ull, hampa, spånadslin och nässla.  

“Namnet syftar även på nornorna från den nordiska mytologin, som framför allt i modern konst framställs som spinnande ödets trådar. Tråd för textilier är ett användningsområde för naturfibrer, tillsammans med byggnadsmaterial, biokomposit och strö för husdjur, för att nämna några exempel.” 

Naturbeten och biodiversitet kopplas till projektet genom bland annat betande får som producerar ull.  

Projektets syfte är att höja kompetensen inom cirkulär ekonomi och produktion av naturfiber, speciellt i Västnyland. Projektet utförs för studerande inom bioekonomi, för nyländska lantbruksföretagare och personer som vill börja med lantbruks- och landsbygdsföretagande. 

Projektets målsättningar är att:  
  • Öka mångfalden i produktionen på de nyländska gårdarna och biodiversiteten i gårdsmiljön.
  • Ökad resiliens för extrema väderförhållanden och höjda insatskostnader i jordbruket (energi, bränsle, konstgödsel). 
  • Öka kunskapen om produktion, förädling och försäljning av naturfiberprodukter.
  • Inverka på att områden utanför jordbruksproduktionen som riskerar att växa igen, tas i bruk som naturbeten.
  • Skapa medvetenhet om lokala produktionskedjor för mat och fiber i Västnyland.
  • Höja kunskapen om alternativ för torv som strö och odlingsunderlag.
  • Skapa nätverk för att öka produktionen, förädlingen och försäljningen av inhemsk naturfiber. inom olika sektorer (textil, design, trädgård, bygg mm.). 

Projektet ska ordna seminarier, fältdagar och kurser. Projektarbete utförs också med studerande inom bioekonomi. Projektets evenemang är öppna för allmänheten.  

För mer information kontakta

Yrkeshögskolan Novia, projektledare Ulrika Dahlberg: ulrika.dahlberg@novia.fi