Nytt projekt undersöker biomassa för att rena vatten och lagra energi

16.5.2024
Hållbar teknik Forskning Hållbarhet Nordiskt samarbete
Skog och sjö_Fotograf Alex Inkilainen

I projektet Nature Refines kommer forskare från Norr-, Väster- och Österbotten att utveckla och testa produkter från olika biomassor. Aktivt kol kommer att tillverkas från bland annat rester från skogsbruket och skogsindustrin, rötrest, halm och mikro/makroalger. Detta kan sedan användas till vattenrening, i biogasprocessen, till biokompositer och superkonsendatorer.  

Sveriges Lantbruksuniversitet som också är huvudpartner i projektet arbetar med pyrolys och aktivering av olika organiska restprodukter följt av karaktärisering av biokolet. Pyrolys- och aktiveringsprocessen utförs med hjälp av en kemisk aktivator (syra eller bas) vid höga temperaturer i en syrefri miljö vilket leder till en porös biokolstruktur med stor ytarea. Detta kan användas som filter i vatten, eller som komponent i elektroder för energilagringsenheter som t.ex. superkondensatorer.  

Luleå Tekniska universitet ska undersöka hur föroreningar kan avlägsnas från olika typer av processvatten från gruvindustrin och möjligheter till återvinning av värdefulla metaller samt möjligheten att återanvända de aktiva kolfiltren.  

Yrkeshögskolan Novia i Vasa kommer att undersöka potentialen för bättre biogasproduktion genom att tillsätta aktivt kol i rötningsprocessen. Möjligheten att integrera en pyrolysenhet  på en biogasanläggning och om det är ekonomiskt försvarbart kommer att utvärderas.    

Projektet Nature Refines har Interreg Aurora som huvudfinansiär och pågår fram till hösten 2026, och BioFuel Region ansvarar för kommunikationen. 

Novias kontaktperson

Cynthia Söderbacka

Projektledare