Nytt projekt stärker det musikaliska kulturarvet i norra Norden

Det treåriga projektet “ICH North – passing on our musical heritage” startar i februari 2023

23.1.2023
Forskning Kultur som förändringskraft Nordiskt samarbete
ahmed rizkhaan 0KyGJK2GlJI unsplash

Det nya Interreg Aurora-programmet har godkänt de första projekten för projektperioden 2021–2027. Projektet ICH North – passing on our musical heritage är ett av de 27 godkända projekten i den första ansökningsomgången. Beskedet mottogs med stor glädje bland projektets samarbetsparter, eftersom det ger ett enormt stöd till norra Nordens kulturarv och traditionella musik.

Projektet har en stark förankring i Österbotten. KulturÖsterbotten och Yrkeshögskolan Novia deltar bägge i projektet, som administreras av yrkeshögskolan Centria. Precis norr om landskapsgränsen deltar också Folkmusikinstitutet i Kaustby. Projektets mål är att inkludera ett stort antal musikaliska grupper och gemenskaper genom hela projektet och i hela projektområdet. Redan i startskedet har ett stort antal aktörer inom tredje sektorn anmält intresse för att samverka med projektet. Flera av dem har sin bas i svenskösterbotten, bland andra Lafo folkmusikcenter och Finlands svenska spelmansförbund. Välkommen att delta – spela och sjunga!

Norra Finland, Sverige, Norge och Sápmi har ett mycket rikt och särpräglat musikaliskt immateriellt kulturarv (intangible cultural heritage - ICH). Musikarvet i regionen, som innefattar arv från både minoriteter och majoriteter, har såväl stora likheter som lokala och regionala särdrag. Musikutövare och deras musikaliska traditioner har korsat landsgränserna över lång tid och immigranter har bidragit med sina traditioner dit de rest. Att tillsammans utforska hur dessa traditioner ser ut idag kommer att skapa samhörighet och tillhörighet över gränserna.

Under de tre år som projektet pågår kommer det att tas fram utbildningsmaterial, skapas webbpresentationer av utövare och deras musikaliska traditioner, arrangeras kurser i spel och annat som är viktigt för musikens synlighet. Museer och arkiv ska tillsammans med användarna i folkmusikvärlden hitta nya, enklare sätt att göra inspelningar och andra källor tillgängliga för fler användare.  

Traditionell musik i de nordiska länderna har begränsade mänskliga och ekonomiska resurser, särskilt när det gäller kultur över landsgränserna. Idag är det inte längre lika självklart att det sker kunskapsöverföring av musikaliska kulturarv till nya utövare. Orsaker som migration, urbanisering, sociala klyftor mellan åldersgrupper, låg synlighet i media och lågt intresse på grund av avsaknad av information, brist på nätverk eller goda exempel på kunskapsöverföring har bidragit till detta. Det leder till att färre och färre har traditionskunskapen eller kunskap om hur man för arvet vidare. Vi behöver säkerställa att utövare får de stöd som behövs för tryggande och kunskapsöverföring. I detta projekt kommer kulturella gränsöverskridande samarbeten, nätverk samt gemensam utveckling och implementering av insatser att stärka sektorn och främja effektivare kunskapsöverföring.

Projektet är finansierat av Interreg Aurora, med medfinansiering från Region Västernorrland, Troms og Finnmarks fylkeskommune, Nordisk Kulturfond och Lapin Liitto tillsammans med projektpartnerna: Centria University of Applied Sciences, Kulturens Bildningsverksamhet, KulturÖsterbotten, Novia University of Applied Sciences, The Arctic University of Norway UiT, the Finnish Folk Music Institute och Västernorrlands museum.

Kontakt

ICH North representanter i Österbotten:

Yrkeshögskolan Centria, Sara Kåll-Fröjdö, 

Kulturösterbotten, Johanna Björkholm, e-post: johanna.bjorkholm@kulturosterbotten.fi

Yrkeshögskolan Novia, Mats Granfors, e-post: mats.granfors@novia.fi

 

Följ projektet på sociala medier för att få uppdateringar under projektets gång:

Facebook     

LinkedIn            

Instagram         

 

Logo för samarbetspartners

Finansören Auroras logo