Ny publikation i Novias serie: Global utbildning och kompetens vid Yrkeshögskolan Novia

17.5.2022
Forskning Interprofessionell hälsa och välfärd
Global kompetens foto Linus Lindholm Novia2

Publikationen ”Global utbildning och kompetens vid Yrkeshögskolan Novia” berättar om arbetet med att utveckla personalens globala kompetens. Under 2021 tillsattes en projektgrupp för att arbeta med tematiken global utbildning vid Novia. Projektet initierades av internationella enheten. Publikation är en del av projektgruppens arbete och har som syfte att ge information om vad global kompetens betyder för Novia. Rapporten redogör också för vilka förutsättningar som behöver finnas för att den undervisande personalens globala kompetens ska utvecklas optimalt. En globalt kompetent personal främjar utvecklingen av globalt kompetenta studerande och bidrar till att högskolan kan titulera sig som en betydelsefull aktör inom globalare utbildning.

Publikationen har publicerats i Novias publikationsserieserie: R, rapporter (2022).

Yrkeshögskolan Novia, Wolffskavägen 31, 65200 Vasa, Finland © Yrkeshögskolan
Novia och Nahan-Suomela R. & Wikgren-Roelofs J.

Novia Publikation och produktion, serie R: Rapporter 3/2022
ISBN 978-952-7048-81-8 (Online) ISSN: 1799- 4179
CC BY 4.0