Ny publikation: handbok för hur föreningar kan nå ut till unga

12.1.2024
Kultur som förändringskraft Forskning
personer som står på rad längs med en vägg, endast benen syns

Projektet Ung i förening har lanserat handboken ”Ung i förening – inspiration och verktyg för hur föreningar kan nå ut till unga”. Handboken ger handfasta tips och inspiration för hur man kan aktivera föreningen på sociala medier.

Projektet som pågick vid yrkeshögskolorna Centria och Novia 2021 – 2023 hade som mål att öka ungdomars engagemang i föreningar. Projektet har bland annat ordnat workshoppar runtom i Österbotten för föreningar med fokus på inkludering av unga och extern kommunikation. 

Ung i förening anlitade föreningsinfluencers för att synliggöra föreningslivet för ungdomar i sociala medier och projektet gjorde även en podcast om föreningsliv. 

Handboken ”Ung i förening – inspiration och verktyg för hur föreningar kan nå ut till unga” har publicerats i Novias publikationsserie, L: Läromedel och hittas öppet tillgänglig på Novias hemsida.

Mer om projektet finns på yrkeshögskolan Centrias webb.