Jakten på det goda åldrandet

24.1.2023
Evenemang Forskning Välbefinnande i samhället
Äldre personer på en bänk
Datum: 30.3.2023
Tid: 12.00-16.00

Den 30 mars 2023 presenteras resultat från Gerontologisk Regional Databas (GERDA) med tvärvetenskapliga infallsvinklar på det goda åldrandet i Österbotten, Södra Österbotten, Västerbotten och Åland. Du kan ta del av programmet på plats vid Academill, Vasa (Strandgatan 2) eller på din egen dator via streaming. Seminariet streamas även vid Seniortorget i Umeå. Klockslagen nedan följer finsk tid.

 • 12.15-12.25 Välkommen Fredrica Nyqvist, Åbo Akademi & Annika Wentjärvi, Yrkeshögskolan Novia
 • 12.25-13.05 Psykisk ohälsa – lärdomar från GERDA Yngve Gustafson, Umeå Universitet
 • 13.05-13.20 Hälsa, sjukdom och nyttjande av vård och tjänster Erika Boman, Högskolan på Åland
 • 13.20-13.55 Kaffeservering i Foajén, Academill
 • 13.55-14.15 Attityder till åldrande, samhället och välfärdsteknologi Fredrik Snellman & Anna Samén,
  Umeå Universitet
 • 14.15-14.35 Anhörigomsorg och förtroende i samhället Sarah Åkerman & Marina Näsman, Åbo
  Akademi
 • 14.35-14.55 Att vara äldre under pandemin Birgitta Olofsson, Umeå Universitet & Emilia Viklund, Åbo
  Akademi
 • 14.55-16.00 Paneldiskussion Tony Pellfolk, Österbottens välfärdsområde, Lisbeth Fagerström, Åbo
  Akademi, Nils Enwald, Umeå kommun, Susanne Broman, Ålands landskapsregering, Marina
  Näsman, Åbo Akademi, Yngve Gustafson, Umeå Universitet, Pia Nabb, Folkhälsan, Gunborg Sten,
  erfarenhetsmentor för närståendevårdare.


Varmt välkommen! Anmäl dig senast 17.3. Anmälningslänk: https://crm.abo.fi/Events/2139/Apply 

Frågor om seminariet? Kontakta Åbo Akademi, Sarah Åkerman, sarah.akerman@abo.fi, +358504771776

Vill du ta del av resultaten på finska? En finskspråkig seminariedag ordnas samma dag vid Seinäjoki Yrkeshögskola i samarbete med Eläkeliitto. Kontakt: katja.valkama@seamk.fi 

Projetklogon