I hälsovårdssektorn finns stor potential för mer cirkulärt agerande  

4.5.2023
Hållbara samhällen och företag Välbefinnande i samhället Forskning
HAlsovard Freepik

Forskning visar att hälso-och sjukvården står för 1–5 procent av den globala miljöpåverkan. Om hälso- och sjukvårdsbranschen skulle vara ett land, skulle de vara den femte största förorenaren. Det finns alltså stora möjligheter för branschen att förbättra sitt cirkulära kunnande.  

Projektet ”Kompetenscenter för cirkulär ekonomi” som drivs vid Yrkeshögskolan Novia, beslöt sig för att ordna en verkstad med temat cirkulär ekonomi inom hälso- och sjukvården för att öka medvetenheten om den cirkulära ekonomins möjligheter inom hälsovårdssektorn, öka samarbetet mellan företag, högskolor och andra aktörer samt utveckla nya affärsmodeller med anknytning till den cirkulära ekonomin inom hälsovårdssektorn. 

Verkstaden hölls i Åbo den 20 april och samlade företagare, lärare, experter och forskare.  Under dagen hölls två verkstäder, den ena fokuserade på tillverkningsindustri och den andra på delningsplattformar. Du kan läsa mer om verkstäderna och diskussionerna som utmynnade därifrån i ett blogginlägg på Novialia. 

En övergripande slutsats från dagen var att man i anskaffningsprocessen kunde ta i beaktande produkternas koldioxidavtryck.  

För mera information kontakta  

Yrkeshögskolan Novia, lektor i vård, Emilia Kielo-Viljamaa, emilia.kielo-viljamaa@novia.fi