Sofia Åberg, Tradenom (YH)

”Att studerar i team ger jättebra färdigheter för arbetslivet"

Tradenom (YH) Alumnberättelse