Julius Kirkkola, Tradenom (YH)

"Studierna gav mig bra förutsättningar för arbetslivet och kurserna i sig har gett en bra grund för att klara av mina arbetsuppgifter. Teamarbetet i andelslagen vi grundade i samband med studierna har gett bra entreprenörliga egenskaper som stött mig vidare i yrkeslivet även inom ett börsbolag."

Tradenom (YH) Alumnberättelse
Julius Kirkkola

Berätta kort om ditt yrke, vägen dit och vad som påverkat ditt yrkesval

Efter examen började jag sommarjobba på CrisolteQ Oy som också var min uppdragsgivare för examensarbetet. Under sommarjobbet fortsatte jag utveckla företagets marknadsföring med hjälp av en brand manual som jag skapade inom ramen för examensarbetet och efter sommaren fick jag fast anställning i CrisolteQ. Mina arbetsuppgifter utvecklades snabbt till att allt mera stöda ledningen med diverse administrativa uppgifter och till slut jobbade jag främst med företagsekonomirelaterade uppgifter. År 2019 började bolaget allt starkare samarbeta med Fortum Waste Solutions för att utveckla litiumbatteriåtervinning och i början av år 2020 skedde en bolagsaffär där Fortum Waste Solutions köpte CrisolteQ och snart därefter flyttade jag till Fortum Oyj:s Business Controlling team för att stöda den etablerade batteriåtervinningsverksamheten.

Idag är jag ansvarig för ekonomin inom vår enhet, vilket består av två dotterbolag; Fortum Battery Recycling Oy (fd. CrisolteQ Oy) och Fortum Batterie Recycling GmbH. Utöver detta är jag medlem i enhetens ledningsgrupp och styrelsemedlem i det finska bolaget. I min position har jag ansvar för budgetering och relaterade processer, ledningsrapportering, processutveckling inom ekonomi, lönsamhetskalkyler, strategisk planering och stöd för beslutstagande inom till exempel investeringar o.s.v.

Vad är det bästa med ditt yrke

Det bästa är definitivt arbetsuppgifternas mångsidighet. Under min tid i CrisolteQ och Fortum har jag varit involverad i en saneringsprocess, due diligence process, implementering av en start-ups ekonomimiljö till börsbolagsmiljö, ledningsgruppsarbete, styrelsearbete, beslutstagande inom tillväxtsinvesteringar, startande av dotterbolag i Tyskland, företagsuppdelning - för att nämna en del. Ofta har jag fått ta i tu med främmande uppgifter som i början har fört mig utanför min bekvämlighetszon, men med närmare eftertanke har jag utvecklats professionellt mycket på grund av just detta.

Hur har dina studier på påverkat dig i ditt val av yrke och vägen dit? / Känner du att du har haft nytta av din utbildning i ditt yrkesliv?

Jag känner definitivt att jag har haft nytta av min utbildning i mitt yrkesliv. Studierna gav mig bra förutsättningar för arbetslivet och kurserna i sig har gett en bra grund för att klara av mina arbetsuppgifter. Teamarbetet i andelslagen vi grundade i samband med studierna har gett bra entreprenörliga egenskaper som stött mig vidare i yrkeslivet även inom ett börsbolag.

Vad saknar du mest från studietiden?

Samhörigheten vi hade inom vår årskurs och speciellt inom vårt team. Det var alltid bra stämning på våra teamträffar där vi gick igenom andelslagets projekt och studierna över lag, och därmed fick jag flera vänner som jag ännu idag har kontakt med och träffar regelbundet.

Vilka är dina framtidsplaner? Hur ser din framtid ut?

Min nära framtid kommer att kretsa runt mina intressanta projekt i arbetet och vidareutvecklingen av vår verksamhet. Jag försöker att inte planera framtiden allt för långt, men jag strävar till att prestera bra och att detta möjligtvis leder till framtida karriärsteg inom vår spännande verksamhet i Fortum, eller varför inte inom något helt annat.