Social- och hälsovård, högre YH, Vasa, flerformsstudier

Bästa studerande,

Gratulerar till din studieplats för högre yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovård, välkommen!

Studiestart

Studierna inleds den 10.9.2020 kl. 9.00 i Alere, Wolffskavägen 31

Introduktionsprogram torsdag 10.9.2020

Gäller hela grupp SHV20-V, både de som valt inriktningen i ledarskap och de som valt inriktningen i avancerad klinisk vård.

Ta denna första dag med dina originalbetyg och -intyg (examensbetyg, arbetsintyg) som du sökt till utbildningen med. Betygen kontrolleras och återlämnas samma dag.

Detaljerat program för den första närstudiedagen:

9.00-10.15, Alere

 • Presentation ”Vem är vi?”
 • Originalbetygen samlas in, återlämnas samma dag
 • Läroplanen och studiernas upplägg

Utbildningsledare Camilla Strandell-Laine

10.30-11.30, Alere

 • Studieärenden som intyg, användarrättigheter, vuxenstudiestöd, studieregister

Studieplanerare Ann-Sofie Nygård

11.30-12.30
Lunch

12.30–14.00, Tritonia, dataklass

 • Litteratursökning, biblioteksinformation och rundvandring

Informatiker Gun Vestman

14.15–15.45, Alere

 • Studievägledning
 • Skriftliga arbeten
 • Moodle, WebEx, Teams

Egen laptop med.

Utbildningsledare Camilla Strandell-Laine

Program fredag11.9.2020

8.15-10.00, Alere

 • Forskningsmetodik
  Föreläsning för hela gruppen, både de som valt inriktningen i ledarskap och de som valt inriktningen i avancerad klinisk vård.

Överlärare i klinisk vård Ann-Louise Glasberg

10.15-12.00, Alere

 • Den avancerade kliniska sjukskötarens yrkesparadigm
  Föreläsning för de som valt avancerad klinisk vård som sin inriktning

Lektor i klinisk vård Lisen Kullas-Nyman och lektor i vård Rika Levy-Malmberg

12.00-12.30
Lunch

12.30-16.15, Alere

 • Anatomi och fysiologi
  Föreläsning för de som valt avancerad klinisk vård som sin inriktning

Lektor Camilla Ribacka

Campus Vasa vid Yrkeshögskolan Novia arbetar ständigt på att förbättra och modernisera sin undervisning och sin pedagogiska profil. Vi jobbar därför enligt BYOD praxis (Bring Your Own Device). För att kunna delta i undervisningen på bästa sätt är det därför önskvärt att alla studerande vid alla närstudietillfällen har med egen bärbar dator, även dessa första dagar.

Tidsschema för utbildning i social- och hälsovård, högre YH

Närstudiedagar under hösten 2020 för de som valt inriktningen i avancerad klinisk vård:

 • 10-11.9.2020
 • 8-9.10.2020
 • 12-13.11.2020
 • 9-10.12.2020

Närstudiedagar under hösten 2020 för de som valt inriktningen i ledarskap:

 • 10-11.9.2020
 • 8.10.2020
 • 12-13.11.2020
 • 9.12.2020

 

13.5.2020 med reservation för förändringar / Camilla Strandell-Laine

Allmän information om Campus Vasa

BYOD praxis (Bring Your Own Device)

Campus Vasa vid Yrkeshögskolan Novia arbetar ständigt på att förbättra och modernisera sin undervisning och sin pedagogiska profil. Vi jobbar därför enligt BYOD praxis (Bring Your Own Device). För att kunna delta i undervisningen på bästa sätt är det därför önskvärt att alla studerande vid alla närstudietillfällen har med egen bärbar dator, även dessa första dagar.

Betyg och arbetsintyg

Under första dagen granskas det/de examensbetyg och eventuella arbetsintyg som du sökt med, så var så vänlig och ta med originalhandlingarna den dagen. Alla handlingar återlämnas innan dagen är slut.

Parkering

Aleres parkeringsplatser är reserverade för personal. På inva-parkeringen kan bilar försedda med inva-märke parkera. Aleres inva-parkering finns längs väggen på husets D-del. Flest parkeringsplatser utan tidsbegränsning finns vid Metviken, parkeringen bredvid Station1. Längs Wolffskavägen finns parkeringsförbud, 1 h parkering samt fri parkering beroende på var på vägen du är.

Cykelparkering finns på gårdsområdet vid Wolffskavägen 31.

Kollektivtrafik

Campuslinjen 14 är planerad för studerande och trafikerar genom Vöråstan och Dragnäsbäck till Brändös campusområde 3 gånger/h kl. 8-16 och 1-2 gånger/h kl. 16-20. Även linjerna 1,2,3,15 samt på morgonen speciallinjen E1 trafikerar till Brändö-campus. Studerande får rabatt på bussresorna genom att uppvisa ett intyg över heltidsstudier. Intyget fås från studerandeservice. Rätt till rabatt kräver inte att den studerande är stadigvarande bosatt i Vasa. Tidtabellerna hittas i sin helhet på Vasa lokaltrafiks hemsida https://www.wasacitybus.fi/sv/  

Kontaktuppgifter

Utbildningsledare