Yleissairaanhoitajan 180 op ammatillisen perusosaamisen kehittäminen ja arviointi - (UKM)

Undervisnings och kulturministeriet


Period: 18.4.2018 - 11.6.2021

Innehåll: Hankkeessa ovat mukana kaikki 21 ammattikorkeakoulua, joissa on sairaanhoitajan
tutkintoon johtaava koulutusta. Kaikki ammattikorkeakoulut ovat sitoutuneet
ottamaan käyttöönsä hankkeessa kehitettävät ohjauksen ja arvoininnin mallin ja
-menetelmien. Hankkeessa kehitetään kahta päätuotetta: A Sairaanhoitajan
kliinisen osaamisen ohjauksen ja arvioinnin menetelmät ja B
Yleissairaanhoitajan 180 op ammatillisen perusosaamisen arviointimenetelmät
(valtakunnallinen koe). Hankkeen tavoitteet ovat
1. Määrittää kansallisesti sairaanhoitajan 180 op perusosaaminen, joka vastaa
kansallisen sote uudistuksen tarpeisiin ja ottaa huomioon kansainvälisesti
sairaanhoitajalta edellytettävän osaamisen.
2. Edistää ja todentaa sairaanhoitajaopiskelijan kliinisen osaamisen
kehittyminen koulutuksen aikana eri oppimisympäristöissä jatkuvan ohjauksen ja
arvioinnin keinoin ja siten edistää opintojen sujuvuutta, tukee osaamisen
kehittymistä ja nopeuttaa opintojen edistymistä.
3. Varmistaa kansallisesti sairaanhoitajan perusosaamisen 180 op koulutuksen
laatu. Laadun todennettavuus ja läpinäkyvyys varmistetaan valtakunnallisella
osaamisen arvioinnilla, jota voidaan käyttää myös ulkomailla tutkinnon
suorittaneiden osaamisen arviointiin sekä pitkään työelämästä poissa olleiden
ammattilaisten osaamisen varmentamiseen ja päivittämisen räätälöintiin.

Hankkeessa on mukana 21 ammattikorkeakoulua. Hanketta hallinnoi
Savonia-ammattikorkeakoulu (Savonia).
Toimija ammattikorkeakouluja ovat
Ammattikorkeakoulu Arcada (Arcada), Centria-ammattikorkeakoulu (Centria),
Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak), Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK),
Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK), Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
(Xamk), Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK), Karelia ammattikorkeakoulu (
Karelia), Lahden ammatttikorkeakoulu (LAMK), Lapin ammattikorkeakoulu (Lapin
AMK), Laurea-ammattikorkeakoulu (Laurea), Metropolia Ammattikorkeakoulu
(Metropolia), Ammattikorkeakoulu Novia (Novia), Oulun ammattikorkeakoulu
(OAMK), Saimaan ammattikorkeakoulu (Saimia), Satakunnan ammattikorkeakoulu
(SAMK), Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK), Tampereen ammattikorkeakoulu
(TAMK), Turun ammattikorkeakoulu (Turku AMK) ja Vaasan ammattikorkeakoulu
(VAMK).

Specialkunnande: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Finansiärer: Undervisnings- och kulturministeriet

Projektledare: Eva Matintupa

Samarbetspartners: Yh Arcada, Centria-ammattikorkeakoulu, Diak, HAMK, XAMK, KAMK, Karelia, LAMK, Lapin ammattikorkeakoulu, Laurea, Matrolpolia, OAMK, Saimia, SeAMK, TAMK, Turun ammattikorkeakoulu, VAMK