WINMOS II - Winter Navigation Motorways of the Sea II

Connecting Europe Facility


Period: 26.8.2016 - 9.2.2021

Innehåll: Projektet utvecklar Finlands, Estlands och Sveriges samarbete gällande
isbrytarverksamhet. Projektet förbättrar även skräddarsydda informations- och
kommunikationssystem för isbrytning och isbrytarnas teknik. I det långa loppet
är målet att säkra oavbruten och hållbar havssjöfart.

Specialkunnande: Fartygssimulation

Campus: Aboa Mare Åbo

Finansiärer: Connecting Europe Facility

Projektägare: Liikennevirasto

Projektledare: Mirva Salokorpi

Samarbetspartners: Finnish Transport Agency, Swedish Maritime Administration, Arctia Icebreaking Ltd., Aalto University Foundation, Estonian Maritime Administration, ILS Oy


Hemsida