Wasa Science Fair

Osterbottens forbund


Period: 1.5.2017 - 5.11.2018

Innehåll: Projektet Wasa Science Fair har som målsättning att skapa en årligen
återkommande mötesplats där regionens utbud inom forskningsdriven
företagsutveckling och efterfrågan i regionens näringsliv möts.
Fem högskoleaktörer deltar i projektets genomförande: Vaasan Yliopisto,
Yrkeshögskolan Novia, Vaasan Ammattikorkeakoulu och Åbo Akdemi samt Hanken som
är projektägare.

Projektet kommer under projekttiden att lägga grunden till och genomföra en
första Wasa Science Fair som fungerar som en fysisk mötesplats för såväl
aktörer inom forskning och utveckling från utbildningsenheter som företag,
personer kopplade till HRM och andra nyckelpersoner inom företag som ansvarar
för utvecklingsfrågor. Samtidigt får även andra organisationer, som verkar för
att stöda näringslivet och företagsutveckling, möjlighet att nätverka och nå
dessa företag.

Resultatet av projektet är en årligen återkommande mötesplats som drivs av
regionens högskolor, ett tätt samarbete och gemensamma satsningar för att
utveckla regionens näringsliv.

Specialkunnande: Hållbar energiteknik

Campus: Vasa Wolffskavägen 33

Finansiärer: Österbottens förbund

Projektägare: Hanken Vasa

Projektledare: Åsa Nyberg-Sundqvist

Samarbetspartners: Vasa Yrkeshögskola, Vasa universitet, Åbo Akademi