Virtuell hemmiljö - (Svenska kulturfonden och Aktiastiftelsen)

Svenska kulturfonden


Period: 11.3.2019 - 9.1.2020

Innehåll: Vi utvecklar ett verktyg för att stöda högskoleundervisning.
I projektet utvecklas en virtuell prototyp av en hemmiljö, som även testas och
utvärderas genom småskalig
pilotering. Den virtuella hemmiljön används som undervisningsunderlag för
social och hälsovårdsstuderande och
ingenjörsstuderande på Yh Novia i Vasa. Genomförandet av projektet sker i
samarbete mellan utbildningarna inom
Social- och hälsovården och utbildningarna inom Tekniken i Vasa på Yh Novia.

Specialkunnande: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Finansiärer: Svenska kulturfonden

Projektledare: Anne Hietanen