Virtuaalinen oppimisympäristö - Virtuaalinen oppimisympäristö tekijänoikeuslainsäädännöstä

Period: 8.9.2020 - 18.2.2022

Innehåll: Tarkoitus on luoda virtuaalinen oppimisympäristö tekijänoikeuksista ja
lähioikeuksista ammattikorkeakoulujen opetuskäyttöön suomeksi, ruotsiksi ja
englanniksi. Oppimisympäristössä opiskelija tutustuu tekijänoikeuslakiin, sen
soveltamiseen, hyödyntämiseen ja väärinkäytöksiin käytännön esimerkkien ja
tehtävänantojen avulla. Sivustossa käydään läpi kaiken kattavasti erilaiset
taiteenalat ja kirjalliset ja digitaaliset tuotokset tekijänoikeuksien ja
lähioikeuksien näkökulmasta; musiikki, elokuva, taide, valokuva, kirjallisuus,
koreografia, videopelit ja media. Erityinen painopiste sisällössä on
immateriaalioikeuksien myötä syntyvän liiketoiminnan periaatteiden
ymmärtäminen. Ammattikorkeakoulujen käyttöön median ja taiteen opintoihin
luodaan 5-10 opintopisteen laajuinen verkkokurssi.

Specialkunnande: Konst kultur och entreprenörskap

Campus: Jakobstad

Finansiärer: UKM

Projektledare: Marcus Söderström

Samarbetspartners: Tampereen ammattikorkeakoulu