Vilt på tallriken - projekt för att främja inhemskt vilt i restauranger

Period: 12.10.2018 - 27.2.2019

Innehåll: För att öka mängden inhemskt vilt som serveras i restaurangerna utför vi en
kundundersökning bland restauranger i Finland. I kundundersökningen tangeras
frågor kring produktutveckling, distribution, logistik mm.
Vi producerar även en utbildningsvideo riktad till viltstyckare som levererar
till restauranger.

Specialkunnande: Bioekonomi

Campus: Raseborg

Projektägare: YH Novia

Projektledare: Marianne Fred

Samarbetspartners: resurscentret HALD, Svenska Handelshögskolan i Helsingfors