VERNA - (UKM)

Undervisnings och kulturministeriet UKM


Period: 27.1.2021 - 5.9.2023

Innehåll: Yrkeshögskolan Novia och Åbo Akademi utvecklar i samarbete med kårerna, ÅAS och
Novium, en modell som stöder studerandes studieförmåga och välbefinnande genom
att initiera gruppverksamhet som fokuserar på vardagscoaching,
studiecirkelverksamhet och självstyrningskurser.

Inspiration för gruppverksamheten hämtas från Kunttus modell för studieförmåga.
För att nå ut till studerande skapas en digital plattform baserat på
organisationernas befintliga system.

Specialkunnande: Övriga projekt

Campus: Raseborg

Finansiärer: Undervisnings- och kulturministeriet (UKM)

Projektledare: Dana Björkström-Jung

Samarbetspartners: Åbo Akademi