Vasa Innocare - (ERUF)

Europeiska regionala utvecklingsfonden ERUF


Period: 13.8.2019 - 28.9.2022

Innehåll: Projektets mål är att skapa en en regional innovationsmiljö inom digital
teknologi för vård- och omsorgssektorn i
Österbotten. De konkreta åtgärderna inom projektet är att i en samskapande
process med intressenter utveckla, testa och
utvärdera innovativa människocentrerade, etiska, meningsfulla tillämpningar
inom hälsorobotik och Virtual Reality
(VR). Detta sker inom två utvecklingsmiljöer (Åbo Akademi/Experience Lab och
Novia/Campus Alere) samt på fältet i
piloteringspunkter.

Specialkunnande: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Finansiärer: Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

Projektledare: Anne Hietanen

Samarbetspartners: Åbo Akademi